226 θέσεις και με απολυτήριο Γυμνασίου

0
49

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων.

Οι θέσεις αφορούν στην Αθήνα, Πειραιά, Καβάλα, Ελευσίνα, Σούνιο, Μυκήνες, Επίδαυρος, Πάτρα, Θήβα, Χαλκίδα, Αρχαία Ολυμπία, Βεργίνα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Θάος, Καβάλα, Κέρκυρα, Σαντορίνη, Δήλος, Κόρινθος, Μονεμβασιά, Μυστρά, Λασίθι, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Πέλλα, Πιερία, Ρέθυμνο, ρόδος, Δελφοί, Χανιά.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ειδικότητες που ζητούν είναι:

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ

ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  (ειδίκευση Λίθου)

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ)

ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι:

  • όλων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας (κωδ. θέσης: 106 145), Ιωαννίνων (κωδ. θέσεων: 132, 133) και Φωκίδας (κωδ. Θέσης:149),
  • όλων των Δήμων της νήσου Κέρκυρας (κωδ. θέσεων: 136),
  • των Δήμων Επιδαύρου (κωδ. θέσεων: 122), Θάσου (κωδ. θέσης: 134), Θήρας (κωδ. θέσεων: 137), Μυκόνου (κωδ. θέσης: 138), Ρόδου (κωδ. θέσεων: 148)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο του ΟΔΑΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00πμ έως 13:00μμ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 1/2023.

Υποβολή αιτήσεων έως Την Παρασκευή 24/02/2023

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr