600 ευρώ ΔΕΗ: Κατατέθηκε η τροπολογία για τις ενισχύσεις στο ρεύματος

0
26

600 ευρώ ΔΕΗ: Τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος περιέχει τις νέες ενισχύσεις στο ρεύμα ύψους έως 600 ευρώ.

Τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος περιέχει τις νέες ενισχύσεις στο ρεύμα ύψους έως 600 ευρώ. Οι πυλώνες του μηχανισμού που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση, προβλέπουν την επιστροφή έως και 600 ευρώ στους οικιακούς καταναλωτές και φοιτητές που έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα από τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί από την Ιη Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022, στην κύρια κατοικίας τους και δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί κατά το ίδιο διάστημα.

Επιπλέον με την τροπολογία εισάγεται και την έκτακτη εισφορά με συντελεστή 90% που θα επιβληθεί στα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας, για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από τη ΡΑΕ, καταλογίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράτεται από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποδοθεί στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται:

  • α) οιπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, σύμψωνα με το ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006.
  • β) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων που είναι εγκατεστημένοι στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (ΜΣΣ) της Κρήτης. Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού — Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.ΗΘ.Υ.Α.), η εισψορά επιβάλλεται μόνο επί της ποσότητας της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζημιώνεται από τη συμμετοχή του παραγωγού αυτού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr