Ακαδημία Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ): Προσλήψεις διοικητικών για 12 μήνες

0
59

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η αμοιβή των οποίων θα καλύπτεται από ιδίους πόρους του προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

  • Προβλεπόμενη διάρκεια συνεργασίας: 12μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης)
  • Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής ή Διοικητικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Θετικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Τουλάχιστον διετή (2) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης/διοικητικής -οικονομικής υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Άριστη γνώση υπολογιστικών συστημάτων σε περιβάλλον Windows (Word, Excel, PowerPoint και Outlook).
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα.
  • Αντικείμενο έργου (έκαστος):
  • Οι θέσεις αφορούν την υποστήριξη του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται μέχρι και τις 05/01/2023 να επισυνάψουν/καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους:

Α) να τα αποστείλουν με email στην διεύθυνση [email protected] και με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2022)» ή

Β) να τα αποστείλουν με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ……/ ……-…..-2022)», στη διεύθυνση: Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πηγή: Pagenews.gr