Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δάνεια και επιχορηγήσεις για ελληνικές επιχειρήσεις

0
68

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Εταιρείες που θα έχουν επενδυτικό πλάνο το οποίο θα συνδέεται με καινοτόμες δράσεις θα αποσκοπούν στην αύξηση της βιωσιμότητάς και της ανταγωνιστικότητάς

Οι τράπεζες μέσω νέων εφαρμογών και εργαλείων προσπαθούν να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις για την προσέλκυση κεφαλαίων. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα ετοιμάζει ένα νέο δανειακό προϊόν για την καινοτομία και το ESG το οποίο θα είναι διαθέσιμο από όλες τις συστημικές τράπεζες και θα συνδυάζει δανεισμό με επιχορήγηση.

Εταιρείες που θα έχουν επενδυτικό πλάνο το οποίο θα συνδέεται με καινοτόμες δράσεις θα αποσκοπούν στην αύξηση της βιωσιμότητάς και της ανταγωνιστικότητάς της θα μπορεί να κάνει αίτηση για δάνειο από 25.000 έως 400.000 ευρώ για δέκα χρόνια με περίοδο χάριτος έως 3 χρόνια.

Το ύψος του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται στα 140 εκατ. ευρώ και το ύψος της εγγύησης του δανείου από τις τράπεζες στο 80%. Ως προς το 20% της επιχορήγησης αυτό θα αφορά κατά 15% στο κομμάτι της καινοτομίας και κατά 5% στο κομμάτι του ESG, αλλά αυτά σε κάθε περίπτωση θεωρούνται. 

Για την αξιολόγηση των κριτηρίων ESG και την αποδέσμευση των κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις, η Αναπτυξιακή Τράπεζα απευθύνθηκε στο Elevate Greece και έλαβε 27 προτάσεις από 19 εταιρείες για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου αξιολόγησης για τον χρηματοοικονομικό τομέα. 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενισχύει τις βιώσιμες επενδύσεις

Με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία προσαρμόζονται συνεχώς και απευθύνονται σε fund managers ενισχύει τις βιώσιμες επενδύσεις η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων και για τη διανομή των δανείων 500 εκατ. του Σχεδίου Ανάκαμψης στις επιχειρήσεις.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr