Αναπτυξιακός: Παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

0
72

Αναπτυξιακός: Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 δόθηκε για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που αφορά τον αναπτυξιακό νόμο.

Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 δόθηκε για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που αφορά τον αναπτυξιακό νόμο. Η παράταση δόθηκε λόγω αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους εξαιτίας των δυσχερειών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ.

ΕΣΠΑ

Ποιος ο σκοπός των ρυθμίσεων

Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η χωρίς καθυστέρηση καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης στους δικαιούχους της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» για την επίτευξη του σκοπού της. Παρατείνονται οι όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών Παρατείνονται έως 31 Μαρτίου 2022 (λήγουν την 31η.12.2021) οι ειδικοί όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Η διατήρηση των υψηλών επιπέδων παραγωγής των προϊόντων αυτών είναι επιβεβλημένη, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων και της συνέχισης της πανδημίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης της αγοράς από τα ανωτέρω προϊόντα αντισηψίας πρώτης ανάγκης.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr