Απασχόληση: Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης είχε η Ελλάδα στο δ΄τρίμηνο 2021

0
59

Απασχόληση: Οι αλλαγές στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου του 2021 διέφεραν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Σε 74,0% ανήλθε το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Η εποχικά προσαρμοσμένη συνολική υποχώρηση της αγοράς εργασίας στην ΕΕ, η οποία συνίσταται στην ανεκπλήρωτη ζήτηση εργασίας (όπου περιλαμβάνεται και η ανεργία), διαμορφώθηκε στο 12,3% του εργατικού δυναμικού ηλικίας 20 έως 64 ετών στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, πιο χαμηλά από το 12,8% που ήταν στο τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Οι αλλαγές στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου του 2021 διέφεραν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ανάμεσα στις υψηλότερες αυξήσεις στην απασχόληση που κατέγραψαν κράτη-μέλη της ΕΕ συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Ειδικότερα, αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (+1,8 ποσοστιαίες μονάδες), την Ελλάδα (+1,5 π.μ.), την Εσθονία (+1,3 π.μ.), στην Ιρλανδία (+1,2 π.μ.) καθώς και στην Κροατία (+1,0 π.μ.).

Η απασχόληση αυξήθηκε συνολικά σε 21 κράτη-μέλη της ΕΕ, παρέμεινε σταθερή στην Πορτογαλία και τη Σλοβακία και μειώθηκε σε Λιθουανία (-0,1 π.μ.), Λουξεμβούργο (-0,3 π.μ.), Σλοβενία (-0,4 π.μ.) και Λετονία (-0,6 π.μ.).

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr