Απογραφή: Έτσι θα γίνει φέτος η διαδικασία από την ΕΛΣΤΑΤ

0
42

Έτος απογραφής του πληθυσμού και των κατοικιών είναι το 2021. Η διαδικασία αφορά όχι μόνοι την Ελλάδα αλλά και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διενεργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, για την κατάρτιση στατιστικών, στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι απογραφές διενεργούνται ανά δεκαετία.

Η διενέργεια της φετινής είχε σχεδιαστεί από την ΕΛΣΤΑΤ να πραγματοποιηθεί με την παραδοσιακή μέθοδο, δηλαδή με συλλογή των στοιχείων με έντυπα ερωτηματολόγια, μετά από προσωπική συνέντευξη με έναν εκπρόσωπο του νοικοκυριού, και της απογραφής κτηρίων με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αφής (tablet). Ωστόσο, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού επιβάλλεται η αναπροσαρμογή του αρχικού σχεδιασμού, με στόχο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Έτσι, ο νέος σχεδιασμός βασίζεται στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών και, όπου αυτή δεν είναι δυνατή, η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με συνέντευξη τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, τηρώντας τα μέτρα προστασίας κατά της νόσου Στο πλαίσιο αυτό, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

  • Διενέργεια της απογραφής κτηρίων με τη χρήση tablet, για ταχύτερη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων και γεωχωρικό εντοπισμό των κτηρίων.
  • Διενέργεια της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών με μικτό σύστημα. Σκοπός είναι να αυτoαπογραφεί ο πληθυσμός της χώρας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, αλλά για τα νοικοκυριά που δε θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω απογραφέα, με τη χρήση έντυπου ερωτηματολογίου.
  • Διενέργεια της Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής για την εκτίμηση του σφάλματος κάλυψης.
    Οι απογραφικές εργασίες πεδίου ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν με την πανδημία προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Μάιο 2021 και να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του έτους.

Τι είπαν τα στοιχεία το 2011:

Η απογραφή υλοποιήθηκε με τη συνήθη μέθοδο της συνέντευξης στον χώρο των απογραφομένων. Αντίθετα όμως από τις προηγούμενες, οι οποίες διαρκούσαν μόλις μια ημέρα κατά την οποία ο πληθυσμός παρακινείτο να μείνει στο σπίτι του, αυτή του 2011 πραγματοποιήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χωρίστηκε σε δύο φάσεις:

Καθ’ όλο τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση των κτηρίων της χώρας και συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη βασική χρήση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και άλλα χαρακτηριστικά τους. Για τη συλλογή των πληροφοριών δεν ήταν απαραίτητη η άμεση επαφή των ιδιοκτητών ή ενοίκων με τους ερευνητές, αλλά αρκούσε η συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου από κάποιον που γνώριζε καλά το κτήριο (π.χ. ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή στα χωριά ένας μόνιμος κάτοικος).

Από 10 έως 24 Μαΐου καταμετρήθηκε ο πληθυσμός στον χώρο μόνιμης κατοικίας του, εκεί δηλαδή όπου συνήθως διαμένει, ασχέτως εάν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια άλλης περιοχής ή δεν είναι καν Έλληνας πολίτης. Συλλέχθηκαν επίσης στοιχεία για τα κοινωνικά, μορφωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των απογραφομένων, καθώς και για την κατάσταση του νοικοκυριού τους. Εν αντιθέσει με την απογραφή κτηρίων που προηγήθηκε, στην απογραφή πληθυσμού ήταν απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των απογραφομένων ή τουλάχιστον ενός μέλους κάθε νοικοκυριού.

Στις 22 Ιουλίου 2011 δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα σχετικά με τον αριθμό των κατοίκων σε επίπεδο δήμου, περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας. Οι οριστικοί πίνακες της απογραφής πληθυσμού σε επίπεδο οικισμών δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 28 Δεκεμβρίου 2012, ενώ τα αναλυτικά αποτελέσματα του συνόλου της απογραφής θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά από το τέλος του 2012 και εντός του 2013.

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 10.815.197 κατοίκους, εκ των οποίων 49,2% είναι άνδρες και 50,8% γυναίκες. Σε σύγκριση με την απογραφή του 2001, αυτό σημαίνει μείωση κατά 148.823 άτομα. Όλες οι περιφέρειες παρουσίασαν μείωση ή σταθερότητα, με εξαίρεση την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, όπου καταγράφηκε αξιοσημείωτη αύξηση. Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 190 δήμοι παρουσιάζουν μείωση πληθυσμού και 135 αύξηση.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr