ΑΠΘ κορωνοϊός: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα το χειμερινό εξάμηνο

0
32

Η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και συμμετοχή του πρυτανικού συμβουλίου από την αίθουσα συνεδριάσεων του οργάνου.

Η εξειδίκευση των μέτρων που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο, απασχόλησε την εν λόγω συνεδρίαση. Πέρα από τα μέτρα προστασίας της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, με κυριότερο την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες, κλειστούς κοινόχρηστους χώρους, εξωτερικούς χώρους με ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων, η συζήτηση στο Σώμα επικεντρώθηκε στον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με συνδυασμό της ηλεκτρονικής και δια ζώσης διδασκαλίας.

Στο ΦΕΚ Β 3707/04.09.2020, στο πρώτο άρθρο, ορίζεται πως «τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε πλήρη λειτουργία, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους». Όμως, η πρόβλεψη του τρίτου άρθρου ότι «η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων […] πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών και με φυσική παρουσία των φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως τον αριθμό πενήντα (50) ανά τμήμα» θέτει περιορισμούς στην πλήρη λειτουργία του πανεπιστημίου με φυσική παρουσία διδασκόντων και φοιτητών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει τμήμα του ΑΠΘ στον α’ κύκλο σπουδών με αυτόν τον αριθμό εγγεγραμμένων και υπάρχουν τμήματα και μαθήματα με κατά πολύ μεγαλύτερα ακροατήρια. Για τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας του ίδιου μαθήματος σε πολλαπλά τμήματα, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ή τη διεξαγωγή των μαθημάτων με ένα μικτό σύστημα δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας την ευθύνη έχουν να αποφασίσουν οι γενικές συνελεύσεις των τμημάτων και ο κάθε διδάσκων.

«Οι αποφάσεις της Συγκλήτου»

Στην κατεύθυνση αυτή τα μέλη της Συγκλήτου συμφώνησαν πως «η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 50 φοιτητές συστήνεται να διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με συνδυασμό μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διδασκαλίας με φυσική παρουσία, με γνώμονα την αποκατάσταση της κανονικότητας, ήτοι την επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με διά ζώσης διδασκαλία». Παράλληλα τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Εξάλλου, εκτιμώντας τις κατεπείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της υγειονομικής κρίσης η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε να ζητήσει από την κυβέρνηση επιπλέον οικονομική ενίσχυση στα Τμήματα, ενώ για την αντιμετώπιση των διδακτικών αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή της ΚΥΑ, ως επιτακτική επισημάνθηκε η ανάγκη για την άμεση αναπλήρωση των θέσεων των καθηγητών που αφυπηρέτησαν με την κατανομή του υπόλοιπου 50 % των θέσεων μελών ΔΕΠ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ως θετική την απόφαση του υπουργείου Παιδείας για χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα αναλάβουν επικουρικό διδακτικό έργο σε φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα -κρίνοντας πάντως ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερος αριθμός.

Οι αποφάσεις της Συγκλήτου θα κοινοποιηθούν αναλυτικά στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αριστοτελείου. Οι δε Σχολές και τα Τμήματα καλούνται άμεσα να αποφασίσουν αιτιολογημένα σχετικά με τα μαθήματα που θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως και αυτά που θα διεξαχθούν διά ζώσης σε μικρότερες ομάδες κατά το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο, προκειμένου να ενημερωθούν φοιτητές. Τέλος, τα μέλη της Συγκλήτου ενημερώθηκαν αναλυτικά για τον οδικό χάρτη που αφορά τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr