ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων

0
55

Το ΑΣΕΠ, γνωστοποιεί, ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 13Κ/2021  θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15, του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α), όπως ισχύει, μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, των κλάδων:

Το ΑΣΕΠ, γνωστοποιεί, ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 13Κ/2021  θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15, του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α), όπως ισχύει, μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, των κλάδων:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

(με κωδ. θέσης 715 για τις σειρές κατάταξης 88, 90 του γενικού πίνακα κατάταξης)

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(με κωδ. θέσης 1320 για τις σειρές κατάταξης 2832, 2833 του γενικού πίνακα κατάταξης)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

[με κωδ. θέσης 2066 για τις σειρές κατάταξης 2, 3 του πίνακα «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»]

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(με κωδ. θέσης 2038 για τις σειρές κατάταξης 34, 35 του γενικού πίνακα κατάταξης)

Η δημόσια κλήρωση για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους των ανωτέρω κλάδων θα διενεργηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 π.μ. στο κατάστημα του ΑΣΕΠ. Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από την πλατφόρμα e–presence.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τ.Ε.

Πηγή: Pagenews.gr