ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Δεύτερη ευκαιρία για το “Βοήθεια Στο σπίτι”

0
36

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι: Yποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 4Κ/2020, αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι: Yποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 4Κ/2020, αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων [(Κυρωτικές Αποφάσεις ΑΣΕΠ: υπ΄ αριθ. 801/22.9.2022  Β΄ Τμήματος (Γ΄ 2449),  υπ΄ αριθ. 546/7.7.2022 και 599/21.7.2022 1ου Τμήματος Διακοπών (Γ΄ 1796) και υπ’ αρ. 646/29.07.2022 2ου Τμήματος Διακοπών (Γ΄ 1866)], προκειμένου να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, πρέπει να υποβάλουν  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη, αίτηση στο ΑΣΕΠ.

Έως και τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.

Πηγή: Pagenews.gr