ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Αποτελέσματα στο ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.

0
38

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 εκδόθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής: οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέας

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 εκδόθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής: οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέας (κωδικός θέσης 10017) και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους (κωδικοί θέσεων 10017 & 10018) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού στο «Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Χημική Ωκεανογραφία με εξειδίκευση σε Θρεπτικά Άλατα και Διαλυμένο Οξυγόνο σε Θαλασσινό Νερό» (κωδικός θέσης: 10017) – Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Έδρα- Περιφερειακή Ενότητα: Ανατολικής Αττικής.
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Χημική Ωκεανογραφία με εξειδίκευση σε Χημικές Αναλύσεις Ανόργανων Ουσιών σε Υδάτινο Περιβάλλον» (κωδικός θέσης: 10018) – Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Έδρα- Περιφερειακή Ενότητα: Ανατολικής Αττικής.

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι ανωτέρω τελικοί προσωρινοί πίνακες.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στους «Τελικούς προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους» εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από την Παρασκευή 27-01-2023 (ώρα 08:00) έως και τη Δευτέρα 06-02-2023 (ώρα 14:00) αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π.  ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση. Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Πηγή: Pagenews.gr