ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 108 προσλήψεις στην ΠΕ Θεσσαλονίκης

0
45

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 108 νέων υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 108 νέων υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αιτήσεις από την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου  για την προκήρυξη των 108 νέων υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, για λογαριασμό του Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων, αναμένεται να προσληφθούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), 30 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Αναλυτικά οι ειδικότητες που ζητούνται, είναι οι εξής:

 • ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
 • ΠΕ Χημικών
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής)
 • ΤΕ Μηχανικών (Γεωπληροφορικής Τοπογραφίας)
 • ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE+HARD WARE)
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανολογίας Οχημάτων
 • ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • ΤΕ Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
 • ΔΕ Μηχανικών Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων
 • ΔΕ Παρασκευαστών/στριών
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εργοταξιακό φορτηγό)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Προωθητής)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
 • ΔΕ Υδραυλικών
 • ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων)
 • ΔΕ Ζυγιστών
 • ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’+Δ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Οδηγών (κατ. Γ’) (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Διοικητικού
 • ΥΕ Εργατών
 • ΥΕ Φύλακες

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο ) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, διάρκειας οκτώ μηνών.

Πηγή: Pagenews.gr