ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 73 μόνιμες θέσεις στα Δικαστήρια

0
45

Ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πρόσληψη 73 δόκιμων υπαλλήλων,

Ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πρόσληψη 73 δόκιμων υπαλλήλων, του κλάδου «ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου», για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα και αναμένεται να ξεκινήσει την 5η Ιουνίου 2023. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η κατανομή των θέσεων

Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως:

 • Για το Συμβούλιο της Επικρατείας – 30 θέσεις
 • Για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων – 3 θέσεις
 • Για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – 10 θέσεις.
 • Για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης – 5 θέσεις
 • Για το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά – 5 θέσεις
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών – 10 θέσεις
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – 5 θέσεις
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά – 5 θέσεις

Απαιτούμενα προσόντα

 • Έχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ή είναι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με το proson, που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές ή δικαστικοί υπάλληλοι και κατέχουν πτυχίο νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικής σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, εφόσον έχει λάβει ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση
 • Έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου που αποδεικνύεται με τον τρόπο που προβλέπεται από το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους
 • Έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 9 του ν. 4798/021 (Α’68) για τον διορισμό τους ως δικαστικών υπαλλήλων.

Υποβολή αιτήσεων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/02/2023-03/03/2023

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr