Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife FFH: Αξία έχει να εξελισσόμαστε για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται

0
20

Ο Όμιλος Eurolife FFH έχει δεσμευθεί να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων, αναπτυσσόμενος συνεχώς, με προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν σε πραγματικές τους ανάγκες.

Για τον Όμιλο Eurolife FFH, μέλος του ομίλου της Fairfax Financial Holdings Limited, το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντικών οικονομικών επιδόσεων που επιβεβαιώνουν την ηγετική του θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για τον Όμιλο, αξία έχει να εξελίσσεται κάθε ημέρα, ακολουθώντας ένα σταθερό πλάνο ανάπτυξης που αποδίδει, με στόχο να προσφέρει περισσότερα σε κάθε άνθρωπο που τον εμπιστεύεται και στην κοινωνία ευρύτερα.

Ο Όμιλος Eurolife FFH έχει δεσμευθεί να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων, αναπτυσσόμενος συνεχώς, με προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν σε πραγματικές τους ανάγκες. Αυτή η δέσμευσή του αποτυπώνεται στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, τα οποία, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ξεπέρασαν το φράγμα των €600 εκατ., αγγίζοντας τα €606,8 εκατ. 1 , ποσό
αυξημένο κατά 35% σε σχέση με το 2020. Αύξηση ύψους 12% σημειώθηκε και στα Ισοδύναμα Ετησιοποιημένα Ασφάλιστρα (APE), τα οποία ξεπέρασαν τα €317 εκατ. Αντίστοιχα, ενίσχυση των μεγεθών σημειώθηκε και στις αποζημιώσεις του 2021 προς πελάτες και ασφαλισμένους, οι οποίες ανήλθαν σε €381,6 εκατ. και αφορούν, αθροιστικά, ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και εξαγοράς ασφαλιστηρίων δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €86,9 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων του Ομίλου έφτασαν τα €79,7 εκατ. Ο Όμιλος Eurolife FFH χαρακτηρίζεται από υψηλή
κεφαλαιακή επάρκεια και είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις απέναντι στους ασφαλισμένους του, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα υψηλά ποσοστά φερεγγυότητας (solvency ratios), τα οποία αγγίζουν το 180% και το 142% για τις Ασφάλειες Ζωής και τις Γενικές Ασφάλειες αντίστοιχα.

Το 2021 ήταν, επίσης, μια χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος Eurolife FFH συνέχισε τις διαχρονικά υψηλές αποδόσεις του στα προγράμματα διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε αποδόσεις για τους ασφαλισμένους του ύψους 3,30% στα ατομικά προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα άγγιξε το 1,95%. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι υψηλές επενδύσεις του Ομίλου για την ανάπτυξη και την αναβάθμισή του, με έργα υποδομής που ανήλθαν στα €3,5 εκατ. Το συνολικό ενεργητικό για το 2021 έφτασε στα €3,6 δισ. και τα ίδια κεφάλαια ξεπέρασαν τα €702 εκατ. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και τα μερίδια αγοράς (13% συνολικά για εργασίες ζωής και γενικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα) και συγκεκριμένα 20% στις Ασφάλειες Ζωής και 3% στις Γενικές Ασφάλειες 3

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr