ΔΕΗ: Πλειοψηφία της ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ για την επόμενη μέρα προβλέπει η συμφωνία μετόχων

0
95

ΔΕΗ: Την πλειοψηφία της ΔΕΗ στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει η συμφωνία μετόχων καθώς και τη δυνατότητα εισαγωγής των μετοχών του τελευταίου στο Χρηματιστήριο και εφαρμογή του ήδη εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου για την περίοδο 2028 προβλέπει η Συμφωνία Μετόχων.

Την πλειοψηφία της ΔΕΗ στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει η συμφωνία μετόχων καθώς και τη δυνατότητα εισαγωγής των μετοχών του τελευταίου στο Χρηματιστήριο και εφαρμογή του ήδη εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου για την περίοδο 2028 προβλέπει η Συμφωνία Μετόχων.

Τι προβλέπει η συμφωνία μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα απαρτίζεται από 11 μέλη, εκ των οποίων 6 μέλη ορίζονται από τη ΔΕΗ, 4 μέλη διορίζονται από τον Επενδυτή και 1 μέλος από τους εργαζόμενους.

  • Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συσταθούν ειδικές Επιτροπές για ζητήματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος καθώς και για ρυθμιστικά ζητήματα. Επίσης οι μέτοχοι θα συμφωνήσουν πολιτική παροχής κινήτρων (incentive mechanism) για τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας που θα συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους.
  • Η ΔΕΗ θα διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) και τον υπεύθυνο λειτουργίας (COO) ενώ ο επενδυτής θα διορίζει τον επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών (COO) με διαδικασία επιλογής από λίστα πέντε υποψηφίων που θα προτείνει διεθνές γραφείο ανεύρεσης προσωπικού.
  • Ο Επενδυτής θα έχει δικαιώματα αρνησικυρίας σε αποφάσεις που δεν αφορούν σημαντικά τη λειτουργία της Εταιρείας, ούτε εμποδίζουν τη ΔΕΗ να ελέγχει την Εταιρεία.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης επί ζητήματος που απαιτεί σύμφωνη γνώμη και του Επενδυτή και εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία, το ζήτημα δεν θα υιοθετείται.
  • Το μέρισμα θα είναι το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των 85.000.000 ευρώ και του 95% των καθαρών κερδών για το προηγούμενο έτος.
  • Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο μετόχων. Κατ εξαίρεση αν υφίσταται έκτακτο γεγονός που απαιτεί την άμεση χρηματοδότηση της Εταιρείας θα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ της ΔΕΗ.
  • Δεν επιτρέπεται μεταβίβαση των μετοχών για διάστημα τριών ετών. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετά την τριετία η ΔΕΗ θα έχει δικαίωμα πρώτης προσφοράς.
  • Μετά την πάροδο 5ετίας ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει την εισαγωγή των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ σε οργανωμένη αγορά.

ΔΕΗ

ΔΕΗ: Προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 750 εκατομμύρια ευρώ

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η ΔΕΗ κατά 750 εκατ. ευρώ. Έτσι, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν τα επαναλαμβανόμενα EBITDA ανήλθαν στα 471,5 εκατ. ευρώ του έτους σε σχέση με τα 457,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 21,5% από 20,3%.

Εισαγγελική παρέμβαση μετά τα δημοσιεύματα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εισαγγελική παρέμβαση για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί τυχόν αξιόποινες πράξεις όπως χειραγώγηση και κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης. Η εισαγγελική παρέμβαση προήλθε μετά τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr