Δημήτρης Καραβασίλης στο pagenews.gr: Ο Τουρισμός πραγματικά αποτελεί την βαριά βιομηχανία της χώρας μας

0
146

Δημήτρης Καραβασίλης στο pagenews.gr: Ο Οικονομολόγος, Διευθυντής Ξενοδοχειακών Μονάδων κ. Δημήτρης Καραβασίλης μίλησε στο pagenews.gr και τη Σοφία Χύτου για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τις ξενοδοχειακές μονάδες, τον τουρισμό και την τουριστική κίνηση καθώς και για την Αλεξανδρούπολη αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

Ο Οικονομολόγος, Διευθυντής Ξενοδοχειακών Μονάδων κ. Δημήτρης Καραβασίλης μίλησε στο pagenews.gr και τη Σοφία Χύτου για την πανδημία του κορωνοϊού και πως επηρεάστηκε ο κλάδος του τουρισμού και των ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ ο ίδιος επεσήμανε πως ο τουρισμός αποτελεί πραγματικά την βαριά βιομηχανία στη χώρα μας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πως κινήθηκε η τουριστική κίνηση στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και αν επηρεάστηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης. Τέλος, ερωτηθείς γιατί να προτιμήσει κάποιος την Αλεξανδρούπολη για τις διακοπές τους, απαρίθμησε μια σειρά από λόγους ενώ τόνισε και τις δυνατότητες της περιοχής.

Κύριε Καραβασίλη, η πανδημία του κορωνοϊού κατά πόσο επηρέασε τον κλάδο του Τουρισμού και ιδιαίτερα την λειτουργία των Ξενοδοχειακών Μονάδων; Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ήταν επαρκή;

Εισαγωγικά να αναφέρουμε ότι η κρίση της πανδημίας COVID-19 έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις Οικονομίες όλου του κόσμου και ιδιαίτερα στον κλάδο του Τουρισμού, αφού η δυναμική και εξέλιξη του βασίζεται στην ευρωστία των Οικονομικών δεικτών της κάθε χώρας και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των κατοίκων αυτών. Δυστυχώς η συρρίκνωση του ΑΕΠ της κάθε χώρας, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, η αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε κάθε χώρα, η μείωση ζήτησης τουριστικών προϊόντων, οι δυσκολίες, μετακίνησης από προορισμό σε προορισμό, η αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας, η έλλειψη ψυχολογικής διάθεσης, και ενδεχομένως μία σειρά άλλων παραγόντων οδήγησαν στην σοβαρή μείωση των εσόδων που προέρχονται από τον κλάδο του τουρισμού. Ως συνέχεια και αποτέλεσμα αυτών παρατηρούμε την σημαντική μείωση πληροτήτων στον ξενοδοχειακό τομέα, με κύρια απόρροια την μείωση εσόδων, αύξηση της ανεργίας στον τομέα αυτό, έλλειψη περαιτέρω επενδύσεων που συνδυαστικά δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Με λίγα λόγια βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις που παράλληλα δοκιμάζουν τις αντοχές και δομές των συστημάτων υγείας της κάθε χώρας. Παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε και να τονίσουμε ότι η κυβέρνηση με τα μέτρα που έλαβε κατόρθωσε μεθοδικά να αντιμετωπίσει την τεράστια αυτή κρίση. Σίγουρα εκ των υστέρων, κάποιοι μπορεί να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάποια από τα μέτρα, όμως η λήψη αποφάσεων σε τέτοιες καταστάσεις είναι σημαντικό να λαμβάνονται γρήγορα και όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά, πράγμα που θεωρώ ότι έγινε εάν μόνο κοιτάξουμε γύρω μας σε άλλες χώρες αυτό που συνέβη. Η απλή σύγκριση πιστοποιεί και την επιτυχία των μέτρων σε ένα υψηλό ποσοστό. Βέβαια περιθώρια βελτίωσης πάντα υπάρχουν και νομίζω αυτός είναι ο στόχος όλων των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση του COVID-19.

Η χώρα μας έλαβε μία θετική δημοσιότητα αναφορικά με τα προαναφερθέντα και γι’ αυτό άλλωστε η τουριστική κίνηση αυξήθηκε το 2021 και βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο αν το δούμε ανταγωνιστικά με άλλες χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ. Σίγουρα η Ελλάδα μέσω των παρεμβάσεων και μέτρων, έχει δημιουργήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες συνθήκες ώστε μελλοντικά και στο άμεσο μέλλον να επιστρέψει ο κλάδος του Τουρισμού στα επίπεδα του 2019 και με ανοδικά πορεία. Πιστεύω ότι το τουριστικό BRAND της χώρας μας έχει εδραιωθεί πλέον στην συνείδηση του κάθε τουρίστα-επισκέπτη και αυτό πλέον πρέπει να προλάβουμε. Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και της ψυχολογίας όλοι ότι αποτελούν τα κύρια στοιχεία μετακίνησης των ανθρώπων πλέον από τόπο σε τόπο.

Ένα μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον κλάδο του Τουρισμού και ιδιαίτερα στον τομέα των Ξενοδοχείων.Τι θεωρείται ότι είναι σημαντικό να γίνει έτσι ώστε οι νέοι να παραμείνουν στον εργασιακό αυτό χώρο και γιατί όχι να αυξηθεί περισσότερο το ποσοστό απασχόλησής τους;

Ο κλάδος του Τουρισμού πραγματικά αποτελεί την βαριά βιομηχανία της χώρας μας μιας και συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ (25% με 28%) και αποτελεί παράλληλα έναν σημαντικό πυλώνα απασχόλησης μιας και 850,000-900,000 απασχολούνται στον κλάδο.

Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη όλου αυτού του έμψυχου δυναμικού ώστε πραγματικά να στηρίξουμε τον τόσο σημαντικό αυτό κλάδο. Άλλωστε σε μία τόσο ανταγωνιστική αγορά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτό που κάνει την διαφορά, είναι αυτός που επηρεάζει τις δικές μας αποφάσεις στην επιλογή προορισμού για διακοπές. Με λίγα λόγια είναι ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ που αναδεικνύει ένα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να δώσουμε την δέουσα προσοχή, σημασία και βαρύτητα.

  • Ο σωστός και ουσιαστικός επαγγελματικός προσανατολισμός κατά την διάρκεια Β’ μιας εκπαίδευσης.
  • Η ποιοτική αναβάθμιση δομών Τουριστικής Εκπαίδευσης.
  • Η ουσιαστική και πραγματική σύνδεση της εκπαίδευσης, κατάρτισης γνώσεων και δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς.
  • Η αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων και όχι της απλής παρουσίας.
  • Υποστήριξη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για την περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των εργαζομένων.
  • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς καθώς οι επιθυμίες των τουριστών-επισκεπτών αλλάζουν.
  • Συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός γνώσεων και εμπειριών του Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα πάντα με τις νέες τάσεις της αγοράς.
  • Άμεση σύνδεση των επιχειρήσεων του Τουριστικού κλάδου με κάθε είδους εκπαιδευτικό φορέα έτσι ώστε η εκπαίδευση να στηρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
  • Ενίσχυση των τουριστικών ειδικοτήτων του Τουριστικού κλάδου ως επαγγελματικά προοπτική με πιστοποίηση και εξέλιξη.

Όλα τα παραπάνω, και ενδεχομένως άλλα, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά σημεία για βελτίωση και ανάπτυξη ώστε να δοθεί η επιθυμητή βαρύτητα και σημασία στην ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων.

Επηρεάστηκε η Τουριστική κίνηση λόγω πανδημίας στην Αλεξανδρούπολη; Και σε τι επίπεδο;

Όπως όλοι γνωρίζουμε ο Τουρισμός είναι θέμα ψυχολογίας, καλής διάθεσης, ελεύθερου χρόνου και φυσικά οικονομικής άνεσης. Δυστυχώς λόγω COVID-19 όλα τα παραπάνω δεν υπήρχαν ή ήταν σε πολύ χαμηλό βαθμό, με αποτέλεσμα και η Αλεξανδρούπολη να παρουσιάζει περιορισμένη κίνηση κατά την διάρκεια του έτους. Τα έσοδα των επιχειρήσεων καθώς και αυτά των εργαζομένων λόγω αναστολών στον εργασιακό χώρο. Η μέχρι τώρα μέση ετήσια πληρότητα δεν ξεπερνά το 50% με 55% έναντι του 70% με 75% προηγούμενων χρόνων. Ευτυχώς λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και την ευκολία πρόσβασης οδικώς μπορέσαμε να δεχθούμε τουρίστες-επισκέπτες κυρίως από τις Βαλκανικές χώρες και πριν χαρακτηρισθεί κόκκινη η χώρα μας που δημιούργησε αναστάτωση με ξαφνικές αναχωρήσεις από χώρες όπως η Ρουμανία. Πλήγμα για την περιοχή μας αποτελεί επίσης και το γεγονός ότι δεν έχουν ανοίξει τα σύνορά μας με την Τουρκία που παραδοσιακά ήταν η μεγαλύτερη αγορά για εμάς. Ελπίζουμε σύντομα με την αύξηση των εμβολιασμένων και την αυστηρή τήρηση των Πρωτοκόλλων να αντιστραφεί το κλίμα προσδοκώντας ένα 2022 με πολύ καλύτερες συνθήκες και φυσικά με υψηλές πληρότητες και έσοδα.

Για τα ξενοδοχεία μας όπως και για τα υπόλοιπα της περιοχής η καλοκαιρινή περίοδος ήταν η καλύτερη με υψηλότερες πληρότητες κατά τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου. Θεωρώ πάντως, ότι με την τήρηση των οδηγιών, των μέτρων και της δημιουργίας αίσθησης ασφάλειας και αξιοπιστίας θα μπορούσαμε να δούμε ένα διαφορετικό 2022 από πλευράς τουριστικής κίνησης όχι μόνο στον Ελλαδικό χώρο αλλά και στην περιοχή μας .

Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης

Γιατί να προτιμήσει κάποια/ος την Αλεξανδρούπολη για τις διακοπές του; Γίνονται οι απαιτούμενες προσπάθειες για την προώθηση του τουρισμού και των citybreaks;Τι δυνατότητες δραστηριοτήτων αλλά και εκδρομών προσφέρει η περιοχή στους επισκέπτες της;

Έβρος, εύρος γης, εύρος ψυχής, εύρος φιλοξενίας και ζεστασιάς σε ένα τόπο που μια ματιά βλέπει κανείς και αισθάνεται τρείς χώρες και δύο πολιτισμούς, Ανατολής και Δύσης. Πράγματι, η γεωγραφική της θέση και το γεγονός ότι διαθέτει κάθε συγκοινωνιακό μέσο καθιστά την Αλεξανδρούπολη ιδιαίτερη και κυρίως προσβάσιμη για κάθε επισκέπτη.

Αλλά πέρα από αυτό ο τόπος μας είναι προικισμένος με μακραίωνη ιστορία και ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ο Έβρος γοητεύει τον επισκέπτη με την αυθεντικότητα των εικόνων και την φιλοξενία των κατοίκων του.Στην Αλεξανδρούπολη εκτός του μαζικού τουρισμού με τις όμορφες παραλίες μπορεί πραγματικά κάποια/οιος να βιώσει έντονα και από κοντά κάθε μορφής εναλλακτικού Τουρισμού με εμπειρίες και παραστάσεις που λίγα μέρη προσφέρουν. Αναφορά θα ήθελα να κάνω με ένα σύντομο οδοιπορικό.

Η μοναδική βιοποικιλότητα στο Δέλτα του Έβρου αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και προστατευόμενους υγροτόπους του κόσμου – το καταφύγιο ή αποκούμπι χιλιάδων πουλιών που φωλιάζουν ή ξεκουράζονται εδώ πριν από τα μακρινά τους ταξίδια – με πολύ πλούσια πανίδα και χλωρίδα, ένα Δέλτα γεμάτο χρώματα και αρώματα εύκολο να τα αισθανθεί κανείς σε μια όμορφη βαρκάδα, το δάσος της Δαδιάς που πρόσφατα ανακηρύχθηκε σε Εθνικό πάρκο πιστοποιώντας έτσι την μοναδική αξία και την απαράμιλλη ομορφιά του, πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα.

Αλλά πέραν των δύο αυτών οικοσυστημάτων, όταν ο επισκέπτης ξεκινήσει την γνωριμία του με τον τόπο μας από την Σαμοθράκη μπορεί να αφεθεί στη μαγεία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος, να ανατρέξει νοερά στις τελετές των Καβείριων μυστηρίων, ένα χώρο που θυμίζει Δελφικό τοπίο, πνιγμένο μέσα στα πλατάνια και τις πικροδάφνες. Η πλούσια ιστορία, τα αρχαιολογικά ευρήματα, η ξεχωριστή παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα τοπικά δρώμενα, οι αγροτουριστικές εγκαταστάσεις, όλα μαζί ανάγουν το νησί της Νίκης σε ένα χώρο υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος.

Στην απέναντι της Σαμοθράκης ακτή, την «Περαία» της, βρίσκεται η αρχαία Μεσημβρία. Οι πρόσφατες ανασκαφές αποκάλυψαν μια ολόκληρη πόλη, στα ερείπια της οποίας μπορεί να περιπλανηθεί για ώρες ο επισκέπτης.
Στη γειτονική Μάκρη μπορούμε να επισκεφθούμε τη «σπηλιά του Κύκλωπα» και τον παρακείμενο προϊστορικό οικισμό, το λαμπρό μεταβυζαντινό ναό της Αγίας Αναστασίας και τις ανασκαφές των βυζαντινών ναών, τα ίχνη της βυζαντινής και νεότερης πόλης, τους πύργους και το χαμάμ, τις ψαροταβέρνες και τις κρυστάλλινες παραλίες.
Η Αλεξανδρούπολη, το μεγάλο λιμάνι της Θράκης, με τον φάρο του 1880, έχει να παρουσιάσει το πολυβραβευμένο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης της κας Γιαννακίδου, με σπάνιες συλλογές και δημιουργίες που αναδεικνύουν την παράδοση και τον πολιτισμό της Θράκης, το Εκκλησιαστικό, το Λαογραφικό Μουσείο , την Αρχαιολογική Συλλογή, το Μουσείο Πανίδας και Χλωρίδας, τα εκλεκτικιστικά σπίτια της παραλίας καθώς και τις τοιχογραφίες επί βράχου του 12ου αιώνα στους Αγίους Θεοδώρους και το βυζαντινό κάστρο του Ποταμού.

Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης και το άγαλμα της Δόμνας Βισβίζη

Ανατολικά της Αλεξανδρούπολης απλώνεται ο αρχαιολογικός χώρος της φημισμένης ρωμαϊκής και βυζαντινής Τραϊανούπολης, από την οποία σώζεται τμήμα της Ακρόπολης και του οικισμού. Εκεί βρίσκονται και το συγκρότημα των πρώιμων οθωμανικών λουτρών, καθώς επίσης και η «Χάνα», ένα ξενοδοχείο του 14ου αιώνα δίπλα ακριβώς από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις των ιαματικών λουτρών που συνεχίζουν την παράδοση αιώνων.
Στα βόρεια και κατά μήκος του Έβρου ποταμού ο επισκέπτης συναντά τις Φέρες, στη θέση της βυζαντινής Βήρας. Στολίδι της πόλης ο ναός της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας που χρίστηκε από τον Ισαάκιο Κομνηνό στον 12ο αιώνα. Το μνημείο ξεχωρίζει για τη μοναδική αρχιτεκτονική, τολμηρή θολοδομία και τις εξαιρετικές τοιχογραφίες με τα πορτραίτα των Κομνηνών.

Στην περιοχή του Τυχερού μπορεί κανείς να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της τεχνητής λίμνης με τη φάρμα των ζώων, το οικολογικό αγρόκτημα, τα πρότυπα αγροκτήματα σπαραγγιού και βατόμουρου, και το εργαστήρι Οικοτεχνίας- Χειροτεχνίας του Γυναικείου Συνεταιρισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το απολιθωμένο δάσος που βρίσκεται στην περιοχή.

Αφήνοντας πίσω μας την περιοχή Τυχερού φθάνουμε σε ένα από τα πλέον σημαντικά οικοσυστήματα της Ευρώπης, το δάσος της Δαδιάς, στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο 26 από τα 39 είδη αρπακτικών πουλιών που έχουν απομείνει στη γηραιά ήπειρο. Η τουριστική υποδομή με το Κέντρο Ενημέρωσης και τις περιηγήσεις, το αναψυκτήριο, τους ξενώνες, το παρατηρητήριο των πουλιών, τα παραδοσιακά εδέσματα του γυναικείου συνεταιρισμού του χωριού ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Στο νότιο άκρο του δάσους, το χωριό της Λευκίμης ανοίγει ένα παράθυρο στο παρελθόν με τις θαυμάσιες μεταβυζαντινές του εκκλησίες, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πέτρας και τη γραφική κεντρική πλατεία.

Λίγο πιο πάνω και αφού περάσουμε τα ιστορικά μοναστήρια της Δαδιάς και της Κορνοφωλιάς με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταϊτισσας, τις εικόνες και τα χειροτεχνήματα, όλα έργα των γυναικών-μοναχών φθάνουμε στο Σουφλί, την πολιτεία του μεταξιού. Τα μοναδικά κουκουλόσπιτα, τα κομψότατα νεοκλασικά σπίτια, τα παλιά τσιπουράδικα, τα στενά σοκάκια, το Μουσείο Μετάξης δίνουν ένα μοναδικό χρώμα στην πόλη.
Βόρεια του Σουφλίου βρίσκεται το Διδυμότειχο, η φημισμένη βυζαντινή πρωτεύουσα. Εδώ ο αρχαιολογικός τουρισμός βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή του: από τα ρωμαϊκά ψηφιδωτά με τους άθλους του Ηρακλή, το βυζαντινό κάστρο του Καλέ με τους 23 πύργους, το αυτοκρατορικό παρεκκλήσι, την βυζαντινή συνοικία, τα υπόσκαφα λαξεύματα, τις μεταβυζαντινές εκκλησίες, τη φυλακή του Καρόλου του Σουηδίας περνάμε στα οθωμανικά μνημεία, όπως το μοναδικό Μεγάλο Τέμενος ή τα περίφημα λουτρά των ψιθύρων και στα παραδοσιακά κτίρια που αποκαθίστανται σε νέες χρήσει πολιτισμού. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει το Λαογραφικό Μουσείο με τη πλούσια συλλογή του.

Ανατολικά του Διδυμοτείχου στο χωριό Πύθειο ορθώνεται το απόρθητο κάστρο του Ιωάννη Καντακουζηνού, ένα τολμηρό επίτευγμα της βυζαντινής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής. Ανεβαίνοντας τον Ερυθροπόταμο ο επισκέπτης συναντάει το προϊστορικό σπήλαιο της Βούβας στο Κουφόβουνο, το λαογραφικό Μουσείο των Βρυσικών, το εργαστήρι παραδοσιακών στολών στην Καρωτή, το Μακεδονικό τάφο του Ελαφοχωρίου καταλήγοντας στον παραδοσιακό οικισμό των Μεταξάδων, πατρίδα των καλύτερων λιθοξόων, όπου μπορεί κανείς να επισκεφθεί τη σχολή παραδοσιακής ταπητουργίας.

Στη Μικρή Δοξιπάρα, κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία και την πόλη Ιβαήλοβγκραντ ( Ορτακιοϊ ), οι ανασκαφές του 2002 ανέδειξαν ένα ταφικό τύμβο με διάμετρο 60 μέντρων και ύψος 7,5 μέτρων που περιείχε ταφές – καύσεις, άμαξες και άλογα. Πρόκειται για ένα μοναδικό εύρημα για τον Ελλαδικό χώρο, μέρος δε των ευρημάτων παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο μουσείο του Λούβρου.

Όπως κανείς μπορεί να αντιληφθεί ο ευλογημένος τόπος του Έβρου και της Θράκης πολλά έχει δείξει στον κάθε επισκέπτη /τρια ικανοποιώντας ακόμη και τον πιο απαιτητικό/ή προσθέτοντας το κάτι παραπάνω στις εικόνες και εμπειρίες του καθενός/μιας. Σίγουρα πολλά μπορεί να γίνουν ακόμη ώστε να γίνει η Αλεξανδρούπολη ,ο Έβρος,η Θράκη ένας πολύ ελκυστικός προορισμός.

Πιστεύω ότι  η ενίσχυση της Τουριστικής Παιδείας,η αναβάθμιση των Τουριστικών σχολών,η πραγματική γνώση της περιοχής καθώς και της ιστορίας μας,η βελτίωση των συγκοινωνιακών δικτύων και κυρίως η αναβάθμιση του αεροδρομίου με την παράλληλη δημιουργία σταθμού ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα των πτήσεων charter,η ριζική αλλαγή των πυλών εισόδου με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,η δημιουργία κέντρων ενημέρωσης για τους επισκέπτες,η σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων και η βελτίωση της επισκεψιμότητας τους,η ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, η δημιουργία Μαρίνας που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες,η αύξηση της ευαισθησίας για ΑΜΕΑ και την Τρίτη ηλικία,η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού,η θεσμοθέτηση γεγονότων τουριστικού ενδιαφέροντος.
Όλα αυτά και σίγουρα και άλλα θα ενδυναμώσουν την Αλεξανδρούπολη στον Τουριστικό χάρτη και θα την καταστήσουν ακόμη πιό ελκυστική και ενδιαφέρουσα ως προορισμό.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr