Δημόσιο: Άντλησε 812,5 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων

0
49

Το Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων, με το επιτόκιο να περιορίζεται στο 0,02% από 0,13% στην προηγούμενη δημοπρασία (1η Ιουλίου).

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τετάρτη 29 Ιουλίου, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (λήξης 29 Ιανουαρίου 2021), σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,766 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,83 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές έως το ύψος του δημοπρατούμενου ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού και έως την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στις 12.00. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου, ενώ σημειώνεται ότι στις δημοπρασίες αυτές δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους, οι οποίοι θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που έγινε δεκτή στη δημοπρασία. Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας, θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.
  • Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ.. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο ΑΦΜ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr