Δημόσιο: Τι περιλαμβάνει το νέο σύστημα αξιολόγησης που παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών

0
103

Δημόσιο: Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις αλλαγές στο Δημόσιο.

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις αλλαγές στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο γίνεται  σύνδεση της αξιολόγησης της απόδοσης με τους στόχους σε επίπεδο προϊσταμένων αλλά θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου με την οποία σύμφωνα με τους νομοθέτες, επαναπροσδιορίζεται η στόχευση του συστήματος αξιολόγησης.

Ποιοι οι τρεις άξονες

Οι αλλαγές στηρίζονται σε τρεις άξονες. Στην αξιολόγηση της απόδοσης όπου επιδιώκεται η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, αντικειμενικού και, κυρίως, ρεαλιστικού και απολύτως εφαρμόσιμου συστήματος αξιολόγησης.

Στην αιχμή του βρίσκονται αφενός η αξιοποίηση των ετησίων σχεδίων δράσης και η διασύνδεσή τους με τη διοικητική στοχοθεσία σε επίπεδο προϊσταμένων, ώστε να αποτελούν την κύρια παράμετρο αξιολόγησης των προϊσταμένων. Αφετέρου δίδεται έμφαση στη διαμόρφωση αναπτυξιακών πλάνων και εστιασμένων εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ατομικής και, συνεκδοχικά, της οργανωσιακής απόδοσης του υπαλλήλου και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Δεύτερος άξονας είναι η διάκριση της διοικητικής στοχοθεσίας από την πολιτική στοχοθεσία του επιτελικού κράτους και η διαμόρφωση προτυποποιημένων και ομαδοποιημένων σε συγκεκριμένες κατηγορίες στόχων με βάση τα Περιγράμματα Θέσεων εργασίας. Με στόχο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, οι στόχοι θα αναρτώνται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (stoxothesia.gov.gr), προκειμένου οι καθ’ ύλην αρμόδιοι προϊστάμενοι να τους επιλέγουν, να τους ποσοτικοποιούν και να τους επικαιροποιούν βάσει εστιασμένων δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας διοικητικών υπηρεσιών.

Ο τρίτος άξονας επιδιώκει να θεσπίσει ένα Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης. Σε αυτό το πεδίο θα ενσωματώνεται, όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα, η λογική της ποιότητας στην καθημερινή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Ακόμη ειδική μνεία γίνεται στην ανάπτυξη πολιτικών συμμετοχής των υπαλλήλων στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr