ΔΥΠΑ: Αυτό είναι το νέο Ψηφιακό Σχέδιο Δράσης

0
63

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για το νέο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης της ΔΥΠΑ καθώς και οι προθεσμίες για τους ανέργους.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για το νέο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης της ΔΥΠΑ καθώς και οι προθεσμίες για τους ανέργους. Το Ψηφιακό ΑΣΔ καταχωρίζεται στο ψηφιακό προφίλ που διαθέτει ο αναζητών εργασία με την εγγραφή του στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που αποτυπώνονται σε αυτό αφορούν ιδίως:

  • στο εκπαιδευτικό προφίλ του αναζητούντος εργασία, ήτοι στις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει καθώς και στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, όπως τους τίτλους σπουδών του, το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει και τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει και για τα οποία έχει πιστοποιηθεί
  • Εν συνεχεία, στο Ψηφιακό ΑΣΔ καταγράφεται το επαγγελματικό προφίλ του αναζητούντος εργασία, ήτοι η επαγγελματική του εμπειρία και οι ειδικότητες στις οποίες έχει εργαστεί, καθώς και οι επαγγελματικοί του στόχοι σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του.
  • Επιπλέον, καταγράφονται λοιπά απαραίτητα στοιχεία που είναι σημαντικά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του στην αγορά εργασίας

Κατόπιν της διερεύνησης και της καταγραφής των βιογραφικών στοιχείων και του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προφίλ του αναζητούντος εργασία, η ΔΥΠΑ προχωρά σε ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, όπως συμμετοχή σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης ή τοποθέτηση σε κενή θέση εργασίας, καθώς και σε προτάσεις για επαγγελματική εκπαίδευση.

Η προθεσμία για το Σχέδιο Δράσης στη ΔΥΠΑ

Εκείνο που οφείλουν να γνωρίζουν οι άνεργοι, είναι ότι οφείλουν να πραγματοποιήσουν την κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ εντός δύο  μηνών από την αποστολή της πρόσκλησης, αφού εισέλθουν κατόπιν αυθεντικοποίησης στο προσωποποιημένο προφίλ του που τηρείται ηλεκτρονικά από τη Δ.ΥΠ.Α. Ο εργασιακός σύμβουλος της Δ.ΥΠ.Α. δύναται να παρατείνει το ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα, ήτοι την προθεσμία των δύο (2) μηνών, κατά έναν (1) επιπλέον μήνα, εφόσον προκύπτει ανάγκη προς τούτο, η οποία στηρίζεται σε αντικειμενικούς λόγους.

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται ραντεβού, ο αναζητών εργασία έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της ημερομηνίας του ραντεβού μέχρι δύο (2) φορές εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το ως άνω ραντεβού δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης «myDYPAlive» που είναι προσβάσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ- gov.gr), είτε εν γένει με κάθε διαθέσιμο μέσο ή τρόπο, που καθορίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr