Ε.Ε.: Προς απαγόρευση η καταστροφή των απούλητων ενδυμάτων

0
64

Ένα κείμενο που παρουσιάστηκε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2022 θέτει νέες απαιτήσεις στο σχεδιασμό των προϊόντων για τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον

Ένα κείμενο που παρουσιάστηκε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2022 θέτει νέες απαιτήσεις στο σχεδιασμό των προϊόντων για τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσθέσει μια απαγόρευση για την καταστροφή παπουτσιών και ενδυμάτων που παραμένουν απούλητα, για λόγους σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς για τον οικολογικό σχεδιασμό που στοχεύουν να διευκολύνουν την επισκευή και την ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να απαγορεύσουν την καταστροφή απούλητων νέων ενδυμάτων, με βάση όσα μεταδίδει ο Monde.

Η απαγόρευση αυτή περιλαμβάνεται σε θέση που ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ, σχετικά με σχέδιο κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό που αφορά όλα τα προϊόντα που καταναλώνονται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συσκευών.
Το κείμενο, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2022, θέτει νέες απαιτήσεις στο σχεδιασμό των προϊόντων για να περιορίσει τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον, να τα καταστήσει πιο αξιόπιστα, επαναχρησιμοποιήσιμα και επισκευάσιμα, αλλά και ευκολότερα στην ανακύκλωση και πιο ενεργειακά αποδοτικά.

Το Συμβούλιο δήλωσε σε δελτίο τύπου πως επιθυμεί «να ενισχύσει τη φιλοδοξία αυτής της νομοθεσίας», προσθέτοντας μια απαγόρευση για την καταστροφή απούλητων υποδημάτων και ενδυμάτων. Πρόκειται για τη «μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ρούχων και των αξεσουάρ που παράγονται αλλά δεν χρησιμοποιούνται ποτέ », τόνισε.

Ωστόσο, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα εξαιρούνται και οι μεσαίες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από ορισμένες ειδικές εξαιρέσεις, κατά τη διάρκεια μιας τετραετούς μεταβατικής περιόδου, δίνοντάς τους χρόνο να προσαρμοστούν.

Πηγή: Pagenews.gr