Εφορία: Ποιοι θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα ανά τρίμηνο για χρέη

0
48

Εφορία: Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώθηκε το προηγούμενο έτος σε 111,397 δισ. ευρώ.

Ηλεκτρονικό μήνυμα θα λαμβάνουν από την εφορία ανά τρίμηνο οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα έχουν χρέη. Εκτός από αυτό το 2022 αναμένεται να διπλασιαστούν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί καθώς είχαν παγώσει εδώ και σχεδόν δύο έτη λόγω της υγειονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώθηκε το προηγούμενο έτος σε 111,397 δισ. ευρώ. Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, ποσοστό 22,5% έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης.

Πως κατανέμονται τα ληξιπρόθεσμα

Αναφορικά τη κατανομή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε οφειλέτες, ποσοστό 65,3% (72,768 δισ. ευρώ) των ληξιπρόθεσμων χρωστούν 463.903 Νομικά Πρόσωπα, ενώ το υπόλοιπο 34,7% (38,62 δισ. ευρώ) προέρχεται από 3.532.968 Φυσικά Πρόσωπα. Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος (111,39 δισ. ευρώ), ποσό 5,3 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 4,8%, έχει ενταχθεί σε κάποιο σχήμα ρύθμισης. Από το ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 53,5% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα ενώ το υπόλοιπο 46,5% από νομικά πρόσωπα. Το 36,4% του ρυθμισμένου υπολοίπου (1,932,2 δισ. ευρώ) προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 5.001-50.000 ευρώ, ενώ το 26,2% του ρυθμισμένου υπολοίπου προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 50.001-300.000 ευρώ.

Το συνολικό “παλαιό” ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2020 διαμορφώνεται σε 107,14 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 24,95 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το εισπράξιμο να περιορίζεται σε 82,12 δισ. ευρώ.

Οφειλές: Πότε μπορούν να διαγραφούν τα χρέη στην εφορία

Με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ ανέφερε σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να διαγραφούν οι οφειλές στην εφορία. Αφορά τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτες είσπραξης και τη διαγραφή τους.

Ποιες οφειλές αφορά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

  • 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
  • α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη και διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
  • β. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, ή δεν είναι δυνατή η υποβολή της.
  • γ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών. Προκειμένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του Δημοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr