Εφορία συμβιβασμός: Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες φορολογούμενους

0
50

Με διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ήταν σε διαβούλευση μέχρι τις 14 Ιουλίου, το υπουργείο Οικονομικών δίνει δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογούμενους για την εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών τους. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, προβλέπεται ότι στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών συστήνεται Επιτροπή για την εξώδικη επίλυση των φορολογικών διαφορών που είναι σε εκκρεμότητα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Στόχος, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, η αποσυμφόρηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αλλά και η τόνωση των φορολογικών εσόδων. Η συγκεκριμένη Επιτροπή θα εξετάζει αιτήσεις εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών που θα υποβάλουν ιδιώτες διάδικοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα, ενώ παράρτημά της θα λειτουργεί και στη Θεσσαλονίκη.

Τι ισχύει για τα αιτήματα

Κάθε αίτημα που θα υποβάλλεται στην Επιτροπή μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για φορολογικές διαφορές (από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων) που θα παραμείνουν εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, εφόσον οι διαφορές αυτές καταστούν εκκρεμείς, σύμφωνα με την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος σε ρεπορτάζ του για το θέμα, ουσιαστικά, με βάση τη διάταξη αυτή, όσοι φορολογούμενοι δεν δικαιώνονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ και με βάση τα ισχύοντα σήμερα είναι υποχρεωμένοι να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια και στη συνέχεια στο ΣτΕ, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία εξωδικαστικού συμβιβασμού με το Δημόσιο, καθώς θα μπορούν να προσφεύγουν στη νέα αυτή Επιτροπή, η οποία θα έχει αρμοδιότητες να διαγράφει μερικώς ή και ολοσχερώς ποσά φόρων, προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων που έχουν επιβληθεί από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες.

Για τους διακανονισμούς

Συν τοις άλλοις, η Επιτροπή αυτή, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θα αποφαίνεται ότι τα ποσά που πρέπει να πληρώσει τελικά στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ο προσφεύγων σε αυτήν φορολογούμενος είναι μικρότερα από τα αρχικώς καταλογισθέντα, θα παρέχει στον προσφεύγοντα, τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη μειωμένη οφειλή του επιτρέποντας σε αυτόν να καταβάλει εφάπαξ μόνο το 30% του τελικώς βεβαιωμένου χρέους του και το υπόλοιπο 70% είτε με περαιτέρω έκπτωση 75% είτε σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις από 35% έως και 65%.

Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της νέας αυτής Επιτροπής του υπουργείου, τυχόν εκκρεμούσα δίκη ενώπιον του ΣτΕ ή του αρμόδιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου θα αναστέλλεται. Η Επιτροπή θα λειτουργεί με τριμελή Τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα. Πρόεδροι των Τμημάτων θα ορίζονται πρώην δικαστικοί λειτουργοί των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον προέδρου Εφετών.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr