Εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις (1ΓΕ – 2ΓΕ/2023)

0
21

Ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 για την πρόσληψη εκπαιδευτικών.

Ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 για την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 31 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.Σημειώνεται ότι η κατανομή των θέσεων προβλέπει 47 ειδικότητες στην προκήρυξη 1ΓΕ/2023 και 50 στην προκήρυξη 2ΓΕ/2023.

Η σημαντικότερη ευκαιρία διορισμού για ένα πλήθος πτυχίων ΤΕΙ είναι η προκήρυξη των εκπαιδευτικών (2ΓΕ/2023).

Τα “διοικητικά” πτυχία ΤΕΙ οι κάτοχοι των οποίων μπορούν να κάνουν αίτηση στην προκήρυξη των εκπαιδευτικών είναι τα εξής:

 1. Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας
 3. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου
 4. Λογιστικής
 5. Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
 6. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
 7. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
 8. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 9. Τουριστικών Επιχειρήσεων
 10. Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING)
 11. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΤΕΙ Θεσσαλίας/ Λάρισας)
 12. Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών επιχειρήσεων και Οργανώσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΕΙ Μεσολογγίου/ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
 13. Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΕΙ Καλαμάτας / Πελοποννήσου)
 14. Διεθνούς Εμπορίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 15. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας της ημεδαπής
 16. Ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής

Συμμετέχουν και τα πτυχία ΚΑΤΕΕ, Ανώτερων Σχολών

Στην ίδια προκήρυξη (2ΓΕ/2023) γίνονται αποδεκτά πτυχία ΚΑΤΤΕ αλλά και τίτλοι ανώτερων σχολών. Δείτε αναλυτικά:

 1. Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, Στελεχών Εμπορίου & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
 2. Στελεχών Διοίκησης
 3. Στελεχών Λογιστηρίου, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. Λογιστηρίου)
 4. Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων)
 5. Στελεχών Επιχειρήσεων Κατεύθυνσης Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων
 6. Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) για πτυχία κτηθέντα μέχρι 10-02-2003, της ημεδαπής
 7. Ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής

Πηγή: Pagenews.gr