ΕΛΓΑ: Πρόσληψη 62 υπαλλήλων

0
53

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ενέκρινε την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ενέκρινε την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες στις παρακάτω ειδικότητες:

α) τριάντα (30) υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας και

β) τριάντα δύο (32) υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού,

Οι προσλήψεις γίνονται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές τα έτη 2021 και 2022 καθώς και τις ζημιές από παγετό 2021, οι οποίες εντάχθηκαν σε adhoc πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόσθετο διοικητικό φορτίο, ως εξής:

 • 5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • 2 ΥΠΟΚ/ ΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
 • 4 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • 4 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 • 3 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
 • 3 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • 8 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 4 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • 7 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
 • 3 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
 • 4 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
 • 3 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
 • 8 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
 • 4 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πηγή: Pagenews.gr