ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν στα 193 εκατ. ευρώ οι εισαγωγές από Ρωσία τον Απρίλιο

0
51

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.232,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 43,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022

Ενισχύεται το εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, ενώ την αντίθετη οδό ακολουθεί η αντίστοιχη συνθήκη με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 193,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 60,8% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 493,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Απρίλιο 2023 ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13,4% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 7,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Απρίλιο 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε έλλειμμα 186,5 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.232,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 43,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 που ήταν 2.191,2 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 ανήλθε σε 35,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 16,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 που ήταν 42,0 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.197,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το έτος 2022, 397 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 404 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2022 ανήλθε σε 9.334,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 117,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 4.302,4 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2022 ανήλθε σε 156,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 24,3% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 206,6 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2022 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 9.177,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα)

Το διμερές εμπόριο με Ουκρανία

Τον Απρίλιο 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 15,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 402,7% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 3,2 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Απρίλιο 2023 ανήλθε σε 30,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 446,2% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 5,6 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Απρίλιο 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 14,8 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 90,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 57,0% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 που ήταν 57,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 ανήλθε σε 173,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 482,2% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 που ήταν 29,8 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 83,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα)

Το έτος 2022, 387 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 473 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2022 ανήλθε σε 280,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 41,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 198,4 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2022 ανήλθε σε 342,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 338,8 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2022 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 62,1 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα)

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr