ΕΟΦ απαγόρευση αντισηπτικά: Απόσυρθηκαν δύο τζελ χεριών

0
55

ΕΟΦ απαγόρευση αντισηπτικά: Δύο αντισηπτικά, το Total Care και το ANTY CLEAN, αποσύρονται από την αγορά μετά από απόφαση του ΕΟΦ. Τα δυο αντισηπτικά δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό. Σε ανακοίνωσή του για το Total Care, ο ΕΟΦ αναφέρει ότι το αντισηπτικό τζελ χεριών απαγορεύεται να πωλείται γιατί δεν είναι εγκεκριμένο.

«Οι εταιρείες S.D FOOD I.K.E και VASSO VDK TRADING, καθώς και κάθε άλλη εταιρεία που διακινεί το συγκεκριμένο προϊόν, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες του και να το αποσύρουν από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ.

Σε σχέση με το ANTY CLEAN, κι αυτό αποσύρεται από την αγορά γιατί, επίσης, δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. «Η εταιρεία Αντωνιάδης Στυλιανός οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο ΕΟΦ.

Τι είναι ο ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ιδρύθηκε το 1983 με το Ν. 1316 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αποστολή του ΕΟΦ είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία στην Ελλάδα:

  • φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης
  • φαρμακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών
  • τροφίμων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής
  • βιοκτόνων
  • ιατρικών βοηθημάτων
  • καλλυντικών

Στα πλαίσια της αποστολής αυτής ο EΟΦ με απόλυτη διαφάνεια και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Αξιολογεί και εγκρίνει νέα ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα

Παρακολουθεί μετεγκριτικά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων κατά την κυκλοφορία τους στη χώρα. Ελέγχει την παραγωγή, τις κλινικές μελέτες και την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά των προϊόντων προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες ορθής παραγωγής, εργαστηριακής και κλινικής πρακτικής και να εφαρμόζεται η νομοθεσία όσον αφορά στη διακίνηση, διάθεση, εμπορία και διαφήμισή τους.

Αναπτύσσει και προωθεί την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα

Ενημερώνει τους επιστήμονες υγείας, τους αρμόδιους φορείς και το κοινό με αντικειμενικές και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα (ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης) και τα λοιπά προϊόντα με σκοπό την ορθολογική τους χρήση και την αντικειμενική εκτίμηση της φαρμοκοοικονομικής διάστασής της.

Πηγή: Pagenews.gr