Επιχειρήσεις: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων

0
53

Ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα 1 Μαρτίου οι αιτήσεις για επιδότηση τόκων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Τονίζεται ότι υπεγράφη από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, αρμόδιο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, η Υπουργική Απόφαση για τον Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Η Υπουργική Απόφαση αφορά για τον Β΄ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (με ετήσιο τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της επιδότησης

Λήπτες της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των οριζόμενων. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 1 Ιανουαρίου 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο Παράτημα του κανονισμού της Επιτροπής της 17 Ιουνίου 2014
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου των εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
  • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα παραρτήματα

Ημερομηνία  λήξης ορίζεται η 7η Μαΐου 2021 και ώρα 15:00

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης, με σημείο αναφοράς την 30ή/09/2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30ή/9/2020, αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Οι σχετικές δανειακές – πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα. Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

DreamLab app: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας βοηθάει να κάνουμε πιο έξυπνες διατροφικές επιλογές

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr