Επίδομα 800 ευρώ: Προς ολοκλήρωση των αιτήσεων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

0
214

Επίδομα 800 ευρώ: Μετά το πέρας της προθεσμίας των αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε πάνω από 100.000 επιχειρήσεις, ολοκληρώνονται μέχρι την Πέμπτη 24 Απριλίου και οι αιτήσεις πάνω από 500.000 επαγγελματιών και επιχειρήσεων κάθε μορφής (εκτός από ΑΕ) για την Αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Σήμερα 22 Απριλίου, ξεκινούν και οι αιτήσεις για 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους μέσω ΟΑΕΔ.

Όλα τα μέτρα για τις επιχειρήσεις περνούν μέσα από την εφαρμογή του Διδακτικού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. aade.gr/mybusinesssupport. Δικαιούχοι και προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι:

  • ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
  •  ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων
  • επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους
  • εφόσον έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και ενεργό στις 20.3.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι οποίες πρέπει να πληρούνται, είναι:

  • να έχουν υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.
  • να έχουν υποβάλει μέχρι και τις 16.4.2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και 29.2.2020.
  • να μην βγήκαν σε αδράνεια από 1.4.2019 έως τις 16.4.2020, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020.
  • αν πρόκειται για επιχείρηση με έναρξη εργασιών μέχρι και τις 31.3.2019, να μην έχει υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, συνεχώς πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικά έσοδα για όλες τις φορολογικές περιόδους από 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020.
  • να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  • η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί, εάν η επιχείρηση καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί αναστολή ή δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.

Πηγή: Pagenews.gr