Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχεται λογαριασμός σε 18.000 επιχειρήσεις

0
71

Εντός των επόμενων ημερών περίπου 18.000 επιχειρήσεις θα λάβουν από την ΑΑΔΕ τον τελικό λογαριασμό της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Εντός των επόμενων ημερών περίπου 18.000 επιχειρήσεις θα λάβουν από την ΑΑΔΕ τον τελικό λογαριασμό της επιστρεπτέας προκαταβολής. Πρόκειται για επιχειρήσεις για τις οποίες οι διασταυρώσεις έδειξαν ότι δεν πληρούσαν τους όρους χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης όπως δεν είχαν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν τήρησαν τη ρήτρα για την απασχόληση. Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν στις 2 Νοεμβρίου 2022 ειδοποιητήριο από την ΑΑΔΕ για την επιστροφή εφάπαξ και με τόκο του 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις να γλιτώσουν από την επιστροφή των κρατικών δανείων παρατείνοντας την προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022, βελτιώνοντας παράλληλα τον τρόπο υπολογισμού της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Αντίθετα οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που ακόμη και μετά την ευνοϊκή προσαρμογή των όρων διατήρησης των θέσεων εργασίας δεν τήρησαν τους όρους της επιστρεπτέας θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο και με τόκο το κρατικό δάνειο που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Τώρα «τρέχει» ένας ακόμη έλεγχος θα κρίνει ποιοι τελικά θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο και με τόκο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις για τις οποίες θα διαπιστωθεί ότι μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ης Δεκεμβρίου 2022 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό που έλαβαν. Το ποσό που θα καταλογιστεί, θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ενώ επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Αντίθετα εάν μετά τον επανυπολογισμό διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι τότε το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022 διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται εκ νέου. Ο νέος τίτλος είσπραξης εξοφλείται έως και σε 96 μηνιαίες δόσεις. Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

  • Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε θα διαγράφεται με την έκδοση ΑΦΕΚ και ταυτόχρονα θα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης όπως αυτό υπολογίζεται κανονικά σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για όλους τους ωφελούμενους.
  • Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ης Δεκεμβρίου 2022 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε θα διαγράφεται και το ποσό θα επιστρέφεται.
  • Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.
  • Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ης Δεκεμβρίου 2022 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, η παράταση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, επιβάλλονται από 1 Δεκεμβρίου 2022 τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr