Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιβολή προστίμων ύψους 158.000 ευρώ

0
57

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μοίρασε… πρόστιμα, ύψους 158.000 ευρώ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε εταιρία για παράβαση των διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά θέματα

Μοίρασε… πρόστιμα, ύψους 158.000 ευρώ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε εταιρία για παράβαση των διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά θέματα, αλλά και σε έναν επενδυτή, λόγω παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 150.000 ευρώ στον κ. Παναγιώτη Διαμάντη, λόγω παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 8.000 ευρώ στην εταιρεία «BETA ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επίσης αποφάσισε:

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της εταιρείας Trastor

Την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr