Έρχεται εφάπαξ επίδομα σε αυτοαπασχολούμενους

0
52

Τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης έως 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, λογιστές και μηχανικούς με εισοδηματικά κριτήρια σχεδιάζει η κυβέρνηση. Το ακριβές ποσό του κάθε δικαιούχου θα οριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί μέσα στον Νοέμβριο.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών που προκλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού στους συγκεκριμένους κλάδους.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η στήριξη των ασφαλισμένων που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τ.ΕΤΑΑ, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 44 του ν.3986/2011(Α΄152) και οι οποίοι πλήττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1054/21.3.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 950), δοθέντος ότι ανεστάλη η λειτουργία των Δικαστηρίων και των εργασιών με διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις από 13 Μαρτίου 2020 και μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις έως την 1η Iουνίου 2020, ημερομηνία έναρξης σταδιακής επαναλειτουργίας.

Ειδικότερα: Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους δικηγόρους ασφαλισμένους που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τ.ΕΤΑΑ, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 44 του ν.3986/2011(Α΄152) και επλήγησαν σημαντικά λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού και έχουν ήδη ενταχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1054/21.3.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 950).

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καταβάλλονται από τον δεύτερο κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ.2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011(Α΄152).

Με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης, και εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Σημειώνεται πως η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τέλος, δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr