Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας: Νέα 36 επενδυτικά σχέδια για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

0
59

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας: Κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ θα ενταχθούν στην «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», μιας και θα υπάρξουν νέα 36 επενδυτικά σχέδια

Κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ θα ενταχθούν στην «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», μιας και θα υπάρξουν νέα 36 επενδυτικά σχέδια, τα οποία αναμένεται να έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1.983.319,54 ευρώ.

Με την 18η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», που περιλαμβάνει την τροποποίηση 14 πράξεων επιπλέον δημόσιας δαπάνης 227.603,33 ευρώ, η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 460.103.330,46 ευρώ.

Δυνατότητα για νέα αίτηση

Στο μεταξύ, δίνεται η δυνατότητα νέας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει μέχρι 20 Μαίου 2022 και έχουν απορριφθεί, στη δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων».

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η τρίτη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού», σύμφωνα με την οποία ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της δράσης, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν μία και μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται, επίσης, σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Η δράση παρέχει στοχευμένη δημόσια στήριξη για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr