Εργαζόμενοι φοιτητές: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα του ΟΑΕΔ

0
60

Εργαζόμενοι φοιτητές: Ο ΟΑΕΔ παρέχει ένα επίδομα για αυτήν την κατηγορία των εργαζόμενων.

Ο ΟΑΕΔ παρέχει σε εργαζόμενους φοιτητές ένα επίδομα. Αν κάποιος εργάζεται και σπουδάζει ταυτόχρονα, ο Οργανισμός του προσφέρει ένα επίδομα που του επιτρέπει να μη χάνει ημερομίσθια την περίοδο που απουσιάζει από τη δουλειά για να συμμετάσχει στην εξεταστική.

Οι ενήλικες εργαζόμενοι φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, οι σπουδαστές των ΙΕΚ που εποπτεύονται από το δημόσιο και οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου (ανεξαρτήτως ηλικίας) δικαιούνται μια άδεια 30 ημερών από τη δουλειά τους, για να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής τους.

Ποιοι το δικαιούνται

Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι φοιτητές άνω των 28 ετών (μόνο όμως στη διάρκεια των προβλεπόμενων ετών σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν), καθώς και όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Επιπλέον, οι φοιτητές που εργάζονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα είτε εντός των συνόρων είτε στο εξωτερικό, δικαιούνται ανά έτος 10 ημέρες άδειας άνευ αποδοχών. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες σπουδαστών, ο ΟΑΕΔ επιδοτεί για το διάστημα χρήσης της άδειάς τους το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, αλλά όχι και τα ένσημα.

Τα δικαιολογητικά

Για να εισπράξουν οι μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές την επιδότηση πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι της 31η Μαρτίου του επομένου έτους από αυτό στη διάρκεια του οποίου έκαναν χρήση της φοιτητικής άδειας, στην Υπηρεσία του ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζονται.

  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (και από τις δύο όψεις), για τους ΄Ελληνες και του Ομογενείς σπουδαστές αντίστοιχα
  • Φωτοτυπία Διαβατηρίου και άδειας διαμονής για τους Αλλοδαπούς σπουδαστές
  • Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (φωτοτυπία της σελίδας στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ)

Πρωτότυπα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι τα εξής :

  • Βεβαίωση (σε λογότυπο της εταιρείας) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη όπου υποχρεωτικά θα αναφέρει τις ημέρες άδειας άνευ αποδοχών που χορήγησε για την συμμετοχή του σπουδαστή στις γραπτές εξετάσεις της σχολής στην οποία είναι εγγεγραμμένος, (εάν η εταιρεία έχει υποκαταστήματα και εργάζεται σε ένα από αυτά ο σπουδαστής, να αναφέρεται στη βεβαίωση εργοδότη σε ποιο εργάζεται ώστε να τα καταθέσει στη συγκεκριμένη Υπηρεσία ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ. Επίσης, εάν η επιχείρηση λειτουργεί Σάββατο ή/και Κυριακή να αναφέρεται στην βεβαίωση εργοδότη).
  • Τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης του σπουδαστή που αποδεικνύει ότι δεν έχουν ένσημα το διάστημα που έκαναν χρήση της αδείας αυτής (Οι ημέρες εργασίας και οι ημέρες άδειας εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ημέρες ασφάλισης από τον εργοδότη).
  • Βεβαιώσεις από τη σχολή ότι συμμετείχαν στις γραπτές εξετάσεις όπου και θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων. Οι βεβαιώσεις θα είναι υπογεγραμμένες και θα φέρουν τη σφραγίδα της σχολής.
  • Οι ημέρες της άδειας μπορεί να είναι διακεκομμένες ή και συνεχόμενες αλλά πάντα στο διάστημα πλησίον της εξεταστικής περιόδου που αιτούνται κάθε φορά για την άδεια άνευ αποδοχών
  • Ο ΟΑΕΔ δεν επιδοτεί τα ένσημα για το διάστημα χρήσης της άδειας και αμείβονται όλοι με το εκάστοτε κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ισχύει κάθε φορά.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr