Ευρωπαϊκή Ένωση: Αυτοί είναι οι στόχοι της γερμανικής προεδρίας

0
164

Οι στόχοι της γερμανικής προεδρίας, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές για τη δημόσια υγεία και η αναθεώρηση των κανόνων για τις οδικές μεταφορές, βρίσκονταν μεταξύ άλλων στην ατζέντα της συζήτησης, στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου για τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα:

Γερμανική προεδρία

Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν τους στόχους και τη στρατηγική της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.  Υπό το μότο «Μαζί για την Ανάκαμψη της Ευρώπης», η γερμανική προεδρία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει την τεράστια πρόκληση που αντιπροσωπεύει η πανδημία» είπε η κ. Μέρκελ. Η καγκελάριος της Γερμανίας στη συνέχεια τόνισε τους πέντε τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσει η Ευρώπη αν θέλει να βγει από την τρέχουσα κρίση ενωμένη και ισχυρή: θεμελιώδη δικαιώματα, αλληλεγγύη και συνοχή, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση και ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο. «Η Γερμανία είναι έτοιμη να δείξει εξέχουσα αλληλεγγύη», τόνισε, για να οικοδομηθεί μια Ευρώπη «πράσινη», καινοτόμα, βιώσιμη, ψηφιακή και ανταγωνιστική. «Η Ευρώπη είναι ικανή για μεγάλα επιτεύγματα αν συνεργαστούμε και συμπαρασταθούμε ο ένας στον άλλο σε κλίμα αλληλεγγύης», κατέληξε.

Προϋπολογισμός της ΕΕ και σχέδιο ανάκαμψης

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής του Κοινοβουλίου στις συνομιλίες για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το πακέτο ανάκαμψης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημαίνοντας τη σημασία της συμμετοχής νέων ιδίων πόρων στα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το σχέδιο ανάκαμψης «Next Generation EU», ύψους 750 δις ευρώ, που στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και επενδύει σε μια πράσινη, ψηφιακή, κοινωνική και πιο ανθεκτική ΕΕ.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δανείσει τα χρήματα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, χρησιμοποιώντας την υψηλή πιστοληπτική της ικανότητα, η οποία αναμένεται να εξασφαλίσει χαμηλό κόστος δανεισμού. Συνολικά 500 δισεκατομμύρια ευρώ θα διανεμηθούν μέσω επιχορηγήσεων, δήλωσε η κ. φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντάς τες ως «κοινές επενδύσεις στο μέλλον μας». Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ουδετερότητα του κλίματος και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την παροχή κοινωνικής υποστήριξης και απασχόλησης, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα.

Πολιτικές για τη δημόσια υγεία

«Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στον τομέα της δημόσιας υγείας ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι η κρίση του κορωνοϊού», δήλωσαν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου, κατόπιν σχετικής συζήτησης με την επίτροπο υγείας, Στέλλα Κυριακίδου και το Συμβούλιο την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε (526 ψήφους υπέρ, 105 κατά και 50 αποχές), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει τις αρχές που θα πρέπει να καθοδηγήσουν την μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για τα όργανα της ΕΕ και για τα κράτη – μέλη να αντλήσουν τα κατάλληλα διδάγματα από την κρίση του COVID-19 και να ενισχύσουν σημαντικά τη συνεργασία τους στον τομέα της υγείας με στόχο τη δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Οι ενέργειές τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, με βάση τα πορίσματα των τεστ αντοχής, τα οποία θα πρέπει να διεξάγουν επειγόντως τα κράτη μέλη για να εντοπίσουν αδυναμίες και να επαληθεύσουν ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας τους είναι έτοιμα για ενδεχόμενη επανεμφάνιση του ιού.

Το ψήφισμα ζητά την ταχεία συγκρότηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Υγειονομικής Αντίδρασης (EHRM) για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων όλων των ειδών, ώστε να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός συντονισμός και να παρακολουθούνται η συγκρότηση και η ενεργοποίηση του στρατηγικού αποθέματος φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, η επικείμενη φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για να διασφαλιστεί η προμήθεια βασικών φαρμάκων στην Ευρώπη. Η διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού κρίνεται επίσης απαραίτητη, ώστε να διασφαλιστεί και η οικονομικά προσιτή πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

Αναθεώρηση κανόνων για τις οδικές μεταφορές

Επίσης, το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών και την αντιμετώπιση της στρέβλωσης τους ανταγωνισμού στις οδικές μεταφορές.  Οι αναθεωρημένοι κανόνες για την απόσπαση οδηγών, τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών, καθώς και για την αποτελεσματικότερη επιβολή των κανόνων σχετικά με το καμποτάζ (δηλαδή τις μεταφορές εμπορευμάτων οι οποίες πραγματοποιούνται προσωρινά από μεταφορείς με έδρα σε τρίτη χώρα) έχουν στόχο να θέσουν τέλος στη στρέβλωση του ανταγωνισμού όσον αφορά τον τομέα των οδικών μεταφορών και να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ανάπαυσης για τους οδηγούς.

Ξέπλυμα χρήματος

Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε, οι ευρωβουλευτές επεσήμαναν την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω ενεργειών, όπως τον εντοπισμό χωρών υψηλού κινδύνου και εικονικών εταιρειών στην ΕΕ. Ιδιαιτέρως:

  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την λανθασμένη και ανισοβαρή εφαρμογή των σχετικών κανόνων (Anti-Money Laundering/Combatting Terrorism Financing – AML/CTF) από τα κράτη – μέλη και ζητά μια πολιτική «μηδενικής ανοχής», συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών εναντίον τους από την Επιτροπή για παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε περίπτωση που αυτά καθυστερούν να εντάξουν τους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία.
  • Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να αντιδράσει στην χρόνια έλλειψη δεδομένων υψηλής ποιότητας για τον εντοπισμό πραγματικών δικαιούχων, μέσω της σύστασης διασυνδεδεμένων, υψηλής ποιότητας μητρών στην ΕΕ, με αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Επιθυμούν ακόμη τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κανόνων ώστε να συμπεριληφθούν νέοι, ανατρεπτικοί τομείς της αγοράς όπως τα κρυπτονομίσματα. Τονίζουν ακόμη εκ νέου ότι οι μη συνεργάσιμες χώρες και τα κράτη υψηλού κινδύνου θα πρέπει να εντάσσονται στη «μαύρη λίστα» αμέσως, ενώ θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς δείκτες αναφοράς και να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες που προβαίνουν σε μεταρρυθμίσεις.
  • Οι ευρωβουλευτές ζητούν την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, ώστε να είναι ευκολότερη η διασυνοριακή κατάσχεση παράνομων εσόδων και να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών. Επιπλέον, θέλουν η ΕΚΤ να μπορεί να αφαιρεί την άδεια λειτουργίας τραπεζών της ζώνης του ευρώ που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις των εθνικών αρχών. Στο ψήφισμα, το ΕΚ ανακαλεί εγκλήματα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος όπως τα Luanda Leaks, καθώς και άλλα καταγγελθέντα σκάνδαλα, όπως τα Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks και Paradise Papers, τα οποία έχουν επανειλημμένα υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δίκαιο και διαφανή χαρακτήρα των χρηματοοικονομικών και φορολογικών συστημάτων.

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων

Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) στα 145 εκατ. ευρώ για το 2020. Η ΠΑΝ είναι ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται για την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία. Στηρίζει άνεργους νέους 15 έως 29 ετών και μακροχρόνια άνεργους, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Κατευθυντήριες γραμμές για την χρηματοδότηση ενεργειακών έργων

Τη στρατηγική τους για την αποθήκευση ενέργειας, η οποία αναμένεται να παίξει καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, σκιαγράφησαν οι ευρωβουλευτές στην έκθεση που εγκρίθηκε με 556 ψήφους υπέρ, 22 κατά και 110 αποχές. Η εισηγήτρια,Claudia Gamon(Renew Europe, Αυστρία), δήλωσε: «Η αποθήκευση ενέργειας θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από τα ορυκτά καύσιμα, βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθώς το ρεύμα από αιολικές και ηλιακές μονάδες δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμο στις αναγκαίες ποσότητες, θα χρειαστεί να αποθηκεύουμε περισσότερη ενέργεια. Εκτός από τις τεχνολογίες που ήδη γνωρίζουμε ότι λειτουργούν καλά, όπως η αντλητική αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικό ρόλο στο μέλλον θα παίξουν οι νέες τεχνολογίες μπαταριών, η αποθήκευση θερμικής ενέργειας και το πράσινο υδρογόνο. Οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή παροχή ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες».

Στήριξη Σύριων προσφύγων στις γειτονικές χώρες

Την Παρασκευή, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την παροχή 585 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη Σύριων προσφύγων σε γειτονικές χώρες.

Βενεζουέλα

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα τους τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας σημαντική μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Οι Βρυξέλλες ζήτησαν την άμεση και πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η έκθεση της εισηγήτριας Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία) που πρότεινε την έγκριση της πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού υιοθετήθηκε με 557 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 59 αποχές.

Πόροι ύψους 485 εκατομμυρίων ευρώ προορίζονται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των δυο κύριων δράσεων για ανθρωπιστική στήριξη στην Τουρκία, δηλαδή το Κοινωνικό Δίχτυ Ασφαλείας Έκτακτης Ανάγκης και την Υπό Όρους Μεταφορά Χρημάτων για την Εκπαίδευση. Οι τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν πρόσφυγες στην Ιορδανία και το Λίβανο, αλλά και οι Σύροι και Παλαιστίνιοι πρόσφυγες από τη Συρία, θα στηριχθούν με συνολικά 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δράσεων για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ενίσχυση βιοτικών πόρων και την παροχή υπηρεσιών υγείας, αποχέτευσης, ύδρευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και για προγράμματα κοινωνικής προστασίας.

Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση

Ακόμη, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της λήψης δραστικών μέτρων για την αποτροπή της μαζικής απώλειας θέσεων εργασίας και δημιουργίας μιας βαθιάς ύφεσης. Το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις. Ο εισηγητής José Gusmão (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Πορτογαλία) δήλωσε σχετικά: «Η έκθεση για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που υιοθετήθηκε σήμερα δείχνει τη στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τις θέσεις που κυριάρχησαν στους θεσμούς της ΕΕ για πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε σε μία κατάσταση στην οποία τα προβλήματα που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο από επισφαλείς εργασιακές σχέσεις και την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Η έκθεση αυτή προτείνει έναν εναλλακτικό δρόμο που είναι όχι μόνο απαραίτητος αλλά και ξεκάθαρος».

Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, της έλλειψης στέγης και της φτώχειας πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες, σύμφωνα με το κείμενο. Οι ευρωβουλευτές καλούν για ένα ενισχυμένο πρόγραμμα «Εγγυήσεων για τη Νεολαία», καθώς και μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και με βάση την προσέγγιση «πάνω από όλα η στέγαση». Τονίζουν ακόμη ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για το κλείσιμο της μισθολογικής ψαλίδας, αλλά και όσον αφορά τις συντάξεις και την απασχόληση, καθώς και ότι θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η επίδραση των κοινωνικών πολιτικών και των μέτρων απασχόλησης στην ισότητα των φύλων.

Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα

Τέλος, οι βουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή να εντείνει τη δράση της για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων χημικών ουσιών και να καλύψει τα ρυθμιστικά κενά για την καλύτερη προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκά κριτήρια για τα Βιώσιμα Χημικά ώστε να παρέχονται κίνητρα για βιώσιμη χημεία, υλικά και τεχνολογίες, ιδίως για ασφαλείς εναλλακτικές εκτός της χημικής παραγωγής. Βλαβερές ουσίες καταλήγουν επίσης σε ανακυκλωμένα προϊόντα και πρέπει ως εκ τούτου να καλύπτονται από τους ίδιους κανόνες όπως τα νέα προϊόντα.

Πηγή: Pagenews.gr