Ευρωπαϊκή Ένωση: Πράσινο φως για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μη διασυνδεμένα νησιά

0
117

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για έργα ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στην Ελλάδα, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για έργα ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στην Ελλάδα, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Τι αφορά το σχέδιο

Το σχέδιο αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους λεγόμενους υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι παράγουν και αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με βάση την ηλιακή και την αιολική ενέργεια. Περίπου το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά της Ελλάδας παράγεται σήμερα με ντίζελ και πετρέλαιο.

Η προσθήκη εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι απαραίτητη για να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά τα νησιά. Τα 47 εμπλεκόμενα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, θα καλύπτονται από το καθεστώς μέχρι την τελική σύνδεσή τους με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Ελλάδα στοχεύει να στηρίξει 264 MW νέας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το τέλος του 2026. Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως των κατευθυντήριων γραμμών του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Ιστορικό ρεκόρ της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ιστορικό ρεκόρ σημείωσε η χώρα μας στην κατάταξη για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς βρέθηκε στην 57η έκδοση του δείκτη του οίκου ΕΥ. Σύμφωνα με τα στοιχεία η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η φέτος μεταξύ 40 χωρών ενώ βρίσκεται ψηλότερα από χώρες όπως η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Ποιοι κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις

Στην πρώτη θέση κατατάσσονται οι ΗΠΑ ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν Κίνα, Ινδία, Μ.Βρετανία, Γαλλία, Αυστραλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ολλανδία και Ισπανία.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr