Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Τα αποτελέσματα των πρώτων κλιματικών stress test

0
86

Μια ξαφνική άνοδος των τιμών του άνθρακα σε συνδυασμό με πλημμύρες και ξηρασίες φέτος θα οδηγήσει σε σωρευτικές ζημίες περίπου 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις μεγάλες τράπεζες της ευρωζώνης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Μια ξαφνική άνοδος των τιμών του άνθρακα σε συνδυασμό με πλημμύρες και ξηρασίες φέτος θα οδηγήσει σε σωρευτικές ζημίες περίπου 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις μεγάλες τράπεζες της ευρωζώνης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι αυτή η εκτίμηση, η οποία προκύπτει από τα πρώτα κλιματικά stress test του κλάδου, λαμβάνει υπ’ όψη μόνο τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους αγοράς των 41 ενδιαφερόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων και, επομένως, όχι τις έμμεσες συνέπειες, όπως μια πιθανή οικονομική κρίση που ευνοείται από την κλιματική αλλαγή .

Επιπλέον, οι δοκιμές δείχνουν ότι η πλειονότητα των τραπεζών στην ευρωζώνη δεν διαθέτουν πλαίσιο μοντελοποίησης κλιματικού κινδύνου και δεν το λαμβάνουν υπ’ όψη στις αποφάσεις τους που λαμβάνουν για τη χορήγηση πιστώσεων.

«Οι τράπεζες στην ευρωζώνη πρέπει επειγόντως να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου, να μειώσουν τα υπάρχοντα κενά στα διαθέσιμα δεδομένα και να υιοθετήσουν τις καλές πρακτικές που υπάρχουν ήδη στον κλάδο», δήλωσε ο Αντρέα Ενρία, Ιταλός οικονομολόγος, που υπηρετεί σήμερα ως επικεφαλής τραπεζικής εποπτείας στην ΕΚΤ.

Τα ευρήματα των νέων δοκιμών δεν θα έχουν καμία επίπτωση στα κεφάλαια που θα πρέπει να παραμερίσουν οι τράπεζες και θα ληφθούν υπ’ όψη στο εποπτικό έργο της ΕΚΤ μόνο «από ποιοτική άποψη».

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διεξάγει μια «θεματική ανασκόπηση» για να αξιολογήσει την πρόοδο που σημείωσαν οι τράπεζες αναφορικά με την ενσωμάτωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στις δραστηριότητές τους.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr