Γονικές παροχές: Ποιες κατηγορίες αφορά το αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ

0
20

Γονικές παροχές: Από αρχές του μήνα ( 1 Οκτωβρίου) καταργήθηκε ο φόρος για τις γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ για τους συγγενείς πρώτου βαθμού από τις 150.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου.

Από αρχές του μήνα ( 1 Οκτωβρίου) καταργήθηκε ο φόρος για τις γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ για τους συγγενείς πρώτου βαθμού από τις 150.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου.

Ποιους αφορά το αφορολόγητο

  • Σύζυγο του κληρονομούμενου
  • Πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο και το οποίο λύθηκε με τον θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών
  • Κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, τέκνα αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, τέκνα νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων).
  • Κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (παππούδες, εγγόνια).
  • Ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού

ΑΚΙΝΗΤΑ

Τι ισχύει από 1 Οκτωβρίου

  • Για γονική παροχή ακινήτου αξίας 300.000 ευρώ ο φόρος που αναλογεί είναι 1.500 ευρώ, ενώ από την 1η Οκτωβρίου θα είναι μηδενικός.
  • Για ακίνητο αξίας 600.000 ευρώ ο φόρος είναι 16.500 ευρώ και πλέον μηδενίζεται
  • Για γονική παροχή μετρητών ύψους 800.000 ευρώ προβλέπονταν φόρος ύψος 80.000 ευρώ και πλέον θα είναι μηδενικός.
  • Σημειώνεται ότι από το ύψος των 800.000 ευρώ και πάνω θα ισχύει ότι ίσχυε, δηλαδή φόρος 10%.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr