Η Επιτροπή Ανταγωνισμού χαρτογραφεί τις αγορές για πέντε προϊόντα πρώτης ανάγκης

0
48

Χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές πέντε προϊόντων πρώτης ανάγκης αποφάσισε να διεξάγει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με απόφασή της, στις 8 Φεβρουαρίου 2023.

Χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές πέντε προϊόντων πρώτης ανάγκης αποφάσισε να διεξάγει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με απόφασή της, στις 8 Φεβρουαρίου 2023.

Ειδικότερα

  1.  απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων,
  2.  γάλα φρέσκο πλήρες,
  3.  βρεφικό γάλα,
  4.  τυρί και
  5.  γιαούρτι αγελάδος.

Η Χαρτογράφηση είναι ένα νέο εργαλείο που προστέθηκε στις αρμοδιότητες της ΕΑ, με τις διατάξεις του Ν. 4886/2022(άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιθ) και της επιτρέπει να μελετά τις συνθήκες ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε αγορά ή κλάδο της οικονομίας, όταν αυτό απαιτείται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Η Χαρτογράφηση εκκινεί άμεσα με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ενδεχομένως σε συνεργασία με ειδικούς εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο και την ομάδα του Επικεφαλής Τεχνολογίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σκοπός της Χαρτογράφησης στα συγκεκριμένα προϊόντα είναι να εμβαθύνει την έρευνα της ΕΑ, που ξεκίνησε σε σειρά προϊόντων κατόπιν και της σύστασης ομάδας κρούσης σούπερ μάρκετ με την κλαδική έρευνα στα βασικά καταναλωτικά είδη, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 2021, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά λόγω της σημαντικής αύξησης τιμών σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, μεταβολή στις συνήθειες των  καταναλωτών, και μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από την Πολιτεία.

Πηγή: Pagenews.gr