Καρδίτσα: Προσλήψεις σε Παιδικούς Σταθμούς

0
60

Στην Καρδίτσα ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά θα προσλάβει προσωπικό (3 άτομα) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Στην Καρδίτσα ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά θα προσλάβει προσωπικό (3 άτομα) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς κάλυψη των αναγκών Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαμά.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 31.8.2023 με δυνατότητα παράτασης. Τηλ. επικοινωνίας: 2444029096

Πηγή: Pagenews.gr