Κομισιόν έκθεση: Η Ελλάδα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των συμφωνημένων δεσμεύσεων

0
18

Σύμφωνα με την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των συμφωνημένων δεσμεύσεων, επιφέροντας μια σειρά θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, παρά τις αντίξοες συνθήκες οι οποίες είναι συνέπεια της κρίσης του κορωνοϊού.

Η Κομισιόν, σήμερα, παρουσίασε τη φθινοπωρινή δέσμη μέτρων οικονομικής πολιτικής της, συμπεριλαμβανομένων των γνωμοδοτήσεων για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Ευρωζώνης για το 2021 και τις συστάσεις πολιτικής για την Ευρωζώνη. Οι γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα δημοσιονομικά σχέδια λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κρίση υγείας, το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και τη σοβαρή οικονομική ύφεση που προκύπτει από το ξέσπασμα του κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι, παρά το γεγονός ότι η πανδημία κορωνοϊού οδήγησε σε διακοπή, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ορισμένων μεταρρυθμίσεων ενόψει της ανάγκης αντιμετώπισης πιο άμεσων προτεραιοτήτων, οι ελληνικές αρχές κατάφεραν να ξαναρχίσουν τις εργασίες για τις δεσμεύσεις, τους τελευταίους μήνες και πραγματοποίησαν ορισμένες θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες και να ολοκληρώσουν γρήγορα την εφαρμογή της πρόσφατα εγκριθείσας πρωτογενούς νομοθεσίας. Σημαντικό στοιχείο της όγδοης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα αποτελεί η υπόδειξη της Κομισιόν στο Eurogroup για την εκταμίευση του ποσού 767 εκατομμυρίων ευρώ τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις συστάσεις τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων 

Δεδομένης της ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι δημοσιονομικές συστάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2020 είχαν ποιοτικό χαρακτήρα. Επομένως, οι σημερινές γνωμοδοτήσεις εξετάζουν ιδιαίτερα κατά πόσον τα προγραμματισμένα υποστηρικτικά δημοσιονομικά μέτρα για το 2021 είναι προσωρινά και, αν όχι, εάν έχουν προγραμματιστεί αντισταθμιστικά μέτρα.

Η Επιτροπή αξιολόγησε ότι όλα τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων είναι σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2020. Τα περισσότερα από τα μέτρα υποστηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο σημαντικής αβεβαιότητας. Ορισμένα μέτρα που ορίζονται στα δημοσιονομικά σχέδια της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας και της Σλοβακίας δεν φαίνεται να είναι προσωρινά ή καλύπτονται από αντισταθμιστικά μέτρα. Η Λιθουανία υπέβαλε το σχέδιο προϋπολογισμού της βάσει ενός σεναρίου χωρίς αλλαγή πολιτικής και καλείται να υποβάλει ένα ενημερωμένο σχέδιο προϋπολογισμού.

Για το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, δεδομένου του επιπέδου του δημόσιου χρέους τους και των υψηλών προκλήσεων βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, κατά τη λήψη δημοσιονομικών ενισχυτικών μέτρων, διατηρείται η δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα.

Η σύσταση για την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης παρουσιάζει προσαρμοσμένες συμβουλές στα κράτη μέλη της ζώνης για θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της στο σύνολό της. Φέτος παρέχει επίσης πολιτική καθοδήγηση σχετικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ στα σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητάς τους. Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιονομικές τους πολιτικές θα παραμείνουν υποστηρικτικές το 2021. Καλεί επίσης, τα κράτη μέλη να επαναπροσανατολίσουν τις δημοσιονομικές πολιτικές για την επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων θέσεων όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές και οικονομικές συνθήκες.

Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά θεσμικά πλαίσια και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προτεραιότητας που μπορούν να κάνουν τη ζώνη του ευρώ και τα μέλη της πιο βιώσιμη και ανθεκτική. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά μέτρα πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την οικονομική ανάκαμψη σύμφωνα με τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Τέλος, ζητεί την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr