Κορωνοϊός κλειστά σχολεία άδειες: Αυτά ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους – Η εγκύκλιος του υπουργείου

0
65

Κορωνοϊός κλειστά σχολεία άδειες: Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών εξειδικεύει τα μέτρα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού. Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως με τις άδειες για τους δημόσιους υπαλλήλους και τα άλλα επείγοντα μέτρα λόγω του ιού, καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι και τις 24 Μαρτίου. Όσον αφορά την άδεια ειδικού σκοπού για φροντίδα των παιδιών, τη δικαιούνται δημόσιοι υπάλληλοι με παιδιά μέχρι την Γ’ Γυμνασίου.

Για κάθε 4 ημέρες απουσίας:

  • Οι 3 καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές
  • Η 1 αποτελεί κανονική άδεια.

Επιπλέον σημειώνεται ότι:

«Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση της εν λόγω ειδικής άδειας είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού για την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης ειδικής άδειας απουσίας, θα υπολογίζουν την άδεια ανά τετραήμερο χρήσης, οπότε και η μία εκ των τεσσάρων συνολικά ημερών απουσίας θα αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των τεσσάρων ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, οπότε και δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός ανά τετραήμερο, οι ως άνω μία (1) έως τρεις (3) ημέρες απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού».

Τα δικαιολογητικά για την άδεια ειδικού σκοπού για δημόσιους υπαλλήλους. Για να δικαιολογηθεί η απουσία, οι δημόσιοι υπάλληλοι:

  • Ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας, όπου φοιτά το τέκνο τους
  • Προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και τα προσκομίζουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Πηγή: Pagenews.gr