Κορονοϊός Μείωση ενοικίου 40%: Ποιοι την δικαιούνται

0
59

Κορονοϊός Μείωση ενοικίου 40%: Πριν λίγες ημέρες η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτα οικονομικά μέτρα για την ενίσχυση όλων όσων έχουν πληγεί από την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας. Μεταξύ άλλων αρκετοί συμπολίτες μας δικαιούνται μείωση ενοικίου 40%.  Την μείωση δικαιούνται για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο επαγγελματίες αλλά και εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις έκλεισαν εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Για την επαγγελματική στέγη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων».

Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και για το υψος του Φόρου Προστιθέμενης Άξιας, αλλά και του ΦΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι  ξεκαθαρίζεται πώς από την συγκεκριμένη διάταξη δεν μπορούν να προκύψουν αστικές αξιώσεις σε βάρος του μισθωτή. Η μείωση του ενοικίου δεν ισχύει μόνον για την στέγη αλλά και για οποιοδήποτε στοιχείο μισθώνεται για επαγγελματική χρήση.

Τι προβλέπεται για την κύρια κατοικία

Η μείωση του ενοικίου κατά 40% αφορά φυσικά και την κύρια κατοικία.  Η ρύθμιση αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Η προϋπόθεση που τίθεται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι ο ενοικιαστής να είναι «εργαζόμενος σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του μέτρου απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων»

Πηγή: Pagenews.gr