Κρίσεις Πλοιάρχων στο Πολεμικό Ναυτικό – Ποιοι αποστρατεύονται

0
92

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού με την 5/Σ.5/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τρεις μάχιμους πλοιάρχους, δύο ειδικοτήτων ΑΣΣΥ, ενώ έκρινε μη διατηρητέο έναν μάχιμο εκτός οργανικής θέσης πλοίαρχο.

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού με την 5/Σ.5/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τρεις μάχιμους πλοιάρχους, δύο ειδικοτήτων ΑΣΣΥ, ενώ έκρινε μη διατηρητέο έναν μάχιμο εκτός οργανικής θέσης πλοίαρχο.

Επίσης, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού, με την 6/Σ.6/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους δύο πλοιάρχους Οικονομικού ενώ έκρινε μη διατηρητέο έναν πλοίαρχο Οικονομικού.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την 5/Σ.5/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ως ακολούθως:

α. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Μάχιμους:

(α) Δούκας Άγγελος

(β) Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ

(γ) Ρόκας Αλέξανδρος

(2) Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(α) Διονυσόπουλος Αναστάσιος

(β) Αλεξανδρής Παναγιώτης

β. «Μη διατηρητέο»

Μάχιμος ΕΟΘ Σταματόπουλος Βασίλειος

2. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την 6/Σ.6/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως ακολούθως:

α. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους»:

Οικονομικού:

(1) Γιαννακάκος Παναγιώτης

(2) Πρεβενίου Λάμπρος

β. «Μη διατηρητέο»

Οικονομικού

Κυριαζής Ιωάννης

Πηγή: Pagenews.gr