Κτηματολόγιο: Πέρασε στην εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

0
47

Μετά από τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχουν και αλλαγές στις αρμοδιότητες των υπουργείων. Πιο συγκεκριμένα, με προεδρικό διάταγμα μεταφέρονται υπηρεσίες και αρμοδιότητες μεταξύ υπουργείων.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων και η εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Κτηματολόγιο Α.Ε.».

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίσης, η εποπτεία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.», το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 4512/2018, μεταφέρεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο υπουργός σε θέματα της μεταφερόμενης υπηρεσίας και της μεταφερόμενης εποπτείας του νομικού προσώπου, νοείται εφεξής ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης», αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα.

Λίγα λόγια για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί μια νέα μονάδα δημόσιας διοίκησης η οποία για πρώτη φορά συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Περαιτέρω, σκοπός του υπουργείου είναι πριν από την μετατροπή οποιαδήποτε διαδικασίας σε ψηφιακή αυτή να απλοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας.

Μέχρι σήμερα η ψηφιακή πολιτική, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εξυπηρέτηση του πολίτη βρίσκονταν σε διαφορετικές οργανικές μονάδες. Ταυτόχρονα, διάσπαρτα ήταν και τα κρίσιμα κρατικά πληροφοριακά συστήματα, με αποτέλεσμα τον παράλληλο ή και αντικρουόμενο σχεδιασμό, τα αλληλεπικαλυπτόμενα έργα και εν γένει τη σπατάλη δημοσίου χρήματος.

Πλέον, η ενιαία δομή σε επιχειρησιακό επίπεδο έρχεται να διορθώσει τον κατακερματισμό μονάδων και συστημάτων που επηρεάζει την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ασφαλώς, το παραπάνω σχήμα προϋποθέτει τη συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία μεταξύ υπουργείων και φορέων καθώς σκοπός αυτού του Υπουργείου είναι ακριβώς η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Αλλαγές και σε άλλα υπουργεία

Αλλαγές σημειώνονται και στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και η αντίστοιχη θέση γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας σε θέση γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

Μετονομασία έχουμε και στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία πλέον ονομάζεται Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την αντίστοιχη αλλαγή της ονομασίας της θέσης του γενικού γραμματέα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr