Μειωμένα ενοίκια: Μέχρι 27 Αυγούστου τροποποιητικές δηλώσεις Covid και ενοικίων Μαΐου 2021

0
78

Μειωμένα ενοίκια: Τελευταία ευκαιρία μέχρι 27 Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες για τις τροποποιητικές δηλώσεις Covid και ενοικίων Μαΐου 2021.

Τελευταία ευκαιρία μέχρι 27 Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες για τις τροποποιητικές δηλώσεις Covid και ενοικίων Μαΐου 2021.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων παρατείνεται έως τις 27 Αυγούστου 2021 η προθεσμία, εντός της οποίας οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» ή/και «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», για τον μήνα Μάιο 2021.

Ποιοι έχουν δεύτερη ευκαιρία

Μέχρι και 27 Αυγούστου μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν δηλώσεις και να προβούν σε διορθώσεις λαθών για τα «κουρεμένα ενοίκια».Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Covid ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. Για τη διευκόλυνση όσων έχουν υποβάλει ήδη «Δηλώσεις COVID», η ΑΑΔΕ θα τους αποστέλλει σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους.

Δήλωση Covid μπορούν να υποβάλουν οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Covid για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020. Για τους μήνες Μάρτιο 2020 κι εφεξής, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμισθωτές καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, ώστε να προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές τους.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr