Μεταβιβάσεις ακινήτων: Φορολογική ενημερότητα και για όσους έχουν ρυθμισμένα χρέη

0
29

Οι νέες ρυθμίσεις στις φορολογικές ενημερότητες για τις μεταβιβάσεις ακινήτων θα επιτρέπουν στους φορολογούμενους να τις εκδίδουν ακόμη και με ληξιπρόθεσμες (ή μη) οφειλές στην Εφορία

Οι νέες ρυθμίσεις στις φορολογικές ενημερότητες για τις μεταβιβάσεις ακινήτων θα επιτρέπουν στους φορολογούμενους να τις εκδίδουν ακόμη και με ληξιπρόθεσμες (ή μη) οφειλές στην Εφορία.Ο φορολογούμενος, με τη νέα διάταξη του ΥΠΟΙΚ, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού», θα μπορεί να εκδίδει φορολογική ενημερότητα, η οποία όμως θα συνοδεύεται με ποσοστό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος (εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας) και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Με τον τρόπο αυτό, όσοι φορολογούμενοι έχουν οφειλές και έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση – την οποία εξυπηρετούν κανονικά πληρώνοντας τις δόσεις – θα μπορούν πλέον να εξοφλούν τα χρέη τους από το τίμημα της πώλησης των ακινήτων τους.

Η ισχύ του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Εάν ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή δύναται να αποκτήσει φορολογική ενημερότητα για να πουλήσει ακίνητο και να αποπληρώσει έτσι τα χρέη του.Αξίζει να σημειωθεί, όμως, πως το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας θα είναι περιορισμένης ισχύος, που δεν θα ξεπερνά τον ένα μήνα.

Το παρακρατούμενο πόσο λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων και αντιστοιχεί στο 70% επί του τιμήματος – εφόσον αυτό δεν είναι μικρότερο από την αντικειμενική αξία του ακινήτου και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

Πηγή: Pagenews.gr