Μύλοι Κεπενού: 60 χρόνια ποιοτικό αλεύρι

0
55

Η σπορά έγινε το 1952 από τον Δημήτρη Κεπενό. Οι ρίζες έπιασαν στο χώμα και έκτοτε η εταιρεία Μύλοι Κεπενεού κατάφερε να ακολουθήσει μια σταθερά αναπτυξιακή πορεία χωρίς υπερβολές , παρά τις σειρήνες της εκάστοτε εποχής. Με το πέρασμα των χρόνων ο αρχικός νερόμυλος στην Περιβόλα Πατρών έδωσε τη θέση του σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και μεγάλες υποδομές και η εταιρεία υπό την ηγεσία της δεύτερης γενιάς, του Γιώργου Κεπενού και του αδερφού του Θεόφιλου, κατάφερε να δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο αλλά και να κάνει εξαγωγές, καθιστώντας τη μια από τις τρεις μεγαλύτερες εγχώριες δυνάμεις στα αλεύρια.

Και τώρα οι Μύλοι Κεπενού κοντά στο να σβήσουν τα 70 κεράκια, βρίσκονται ενώπιον μιας νέας εποχής, καθώς η τρίτη γενιά της οικογένειας αναλαμβάνει τα ηνία. Πρόκειται για τον γιο του Γιώργου Κεπενού, Δημήτρη, ο οποίος πλέον εκτελεί χρέη προέδρου, και την κόρη του Ελένη, η οποία έχει αναλάβει το ρόλο της διευθύνουσας συμβούλου. Στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που υπογράφει η κυρία Καπενού μαζί με τον αδερφό της Δημήτρη και οι οποίες αφορούν το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία έχει σημειώσει καθαρές πωλήσεις 16.56 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 5% σε σχέση με πέρσι.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων ήταν 1,25 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους 502.844 ευρώ. Οι δε ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε αυτό το διάστημα ήταν 4.94 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι το σύνολο των ίδιων καφαλαίων της εταιρίας στις 30Ιουνίου ήταν 20,35 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού 11.47 εκατομμύρια ευρώ. Τον Σεπτέμβριο μάλιστα, η νέα διοίκηση κατάφερε να εξασφαλίσει νέο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 12.5 εκατομμυρίων ευρώ που θα χρησιμοποιήσει για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και την εξυπηρέτηση των νέων επιχειρηματικών σκοπών της εταιρίας.

Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και η παραγωγή

Η τεχνολογία εξελίχθηκε, μεταμορφώνοντας ραγδαία τις μεθόδους και τις δυνατότητες της παραγωγής. Παράλληλα άλλαξαν ποσοτικά και ποιοτικά οι κοινωνικές ανάγκες, οι απαιτήσεις, οι προτιμήσεις και οι τάσεις. Αναβαθμίστηκαν, επίσης, τα πρότυπα των κανόνων υγιεινής που θέτει ο σεβασμός προς τον καταναλωτή. Οι Μύλοι Κεπενού συνδύασαν τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους με την εξειδίκευση του προσωπικού και πέτυχαν το άριστο αποτέλεσμα ανταποκρινόμενοι με ευελιξία στις απαιτήσεις που κομίζει το συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η παραγωγή μιας μεγάλης ποικιλίας αλευριών από σιτάρι διάφορων τύπων: Κίτρινα αλεύρια και αλεύρια αρτοποιίας, ειδικά αλεύρια, αλεύρια από ολόκληρο σιτάρι, σιμιγδάλι και μείγματα προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία. Η διαρκής παραγωγική δραστηριότητα επιτρέπει στους Μύλους Κεπενού τη συνεχή και συνεπή τροφοδοσία της αγοράς, είτε πρόκειται για βιομηχανίες είτε για αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια, και για οποιαδήποτε άλλη μικρή ή μεγάλη επιχείρηση.

Η καρδιά της παραγωγικής δράσης χτυπά στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Τις υποδομές της εταιρείας συμπληρώνουν πλήρως εξοπλισμένες αποθήκες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα καθώς επίσης ένα σύγχρονο συγκρότημα εκφόρτωσης δημητριακών στο λιμάνι της Πάτρας και ένας ιδιόκτητός στόλος φορτηγών μεταφοράς και σιλοφόρων οχημάτων.

Χρονολογίες Σταθμοί

 • 1952 Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το 1952. Ο ιδρυτής,ο αείμνηστος Δημήτριος Γ. Κεπενός, δημιούργησε τον πρώτο νερόμυλο στην Περιβόλα Πατρών εξυπηρετώντας τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.
 • 1966 Το 1966 ο παραδοσιακός υδροκίνητος πετρόμυλος μετατράπηκε σε κυλινδρόμυλο, μετατροπή η οποία ως τότε απαγορευόταν.
 • 1967 Το 1967 τοποθετήθηκε η πρώτη κυλινδρομηχανή, ρωσικής προελεύσεως , και δημιουργήθηκε έτσι ένας πρότυπος για την περιοχή κυλινδρόμυλος.
 • 1978 Το 1978 πραγματοποιείται το πρώτο σημαντικό επενδυτικό βήμα, με την κατασκευή ενός κτιρίου 450 τ.μ. και 2 ορόφων και την προμήθεια του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι, η παραγωγή έφθασε τους 25 τόνους το 24ωρο.
 • 1981 Το 1981 επεκτάθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας και η παραγωγική δυναμικότητα έφθασε τους 48 τόνους ανά 24ωρο.
 • 1986 Το 1986 η Εταιρεία μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» στην οποία συμμετείχαν τα τέκνα του Δημητρίου Κεπενού.
 • 1990 Πραγματοποιήθηκε και η τελευταία επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η δυναμικότητα έφθασε πλέον τους 120 τόνους ανά 24ωρο. Η ποικιλία των προϊόντων αυξήθηκε σημαντικά και έφθασε τα 16.
 • 1998 Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο εργασιών, τον Ιούλιο του 1998 το όραμα του ιδρυτή Δημητρίου Γ. Κεπενού για τη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες αλευροβιομηχανίες της χώρας πήρε σάρκα και οστά. Με σεβασμό στην παράδοση και την κληρονομιά της πολυετούς εμπειρίας μία από τις πιο σύγχρονες αλευροβιιομηχανίες έβαλε «μπροστά» τις μηχανές, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών με δυναμικότητα άλεσης 310 τόνους σταριού ανά 24 ώρες.
 • 2001 Το Σεπτέμβριο 2001 η εταιρεία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση συγκροτήματος εκφόρτωσης δημητριακών στο λιμάνι της Πάτρας δυναμικότητας 3000 τόνων δημητριακών ανά ημέρα.
 • 2001 Το Δεκέμβριο του 2001 η νέα χιλιετία ξεκίνησε και η δυναμική πορεία της εταιρείας επισφραγίστηκε με την δημόσια εγγραφή της στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας. Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία η νέα γραμμή άλεσης σίτου δυναμικότητας επιπλέον 120 τόνων σταριού το 24ωρο.
 • 2003 Από τον Ιούνιο του 2003 λειτουργεί μία επιπλέον γραμμή άλεσης σιταριού, δίνοντας ώθηση για δυναμικότητα που ξεπέρασε τους 700 τόνους ανά 24ωρο.
 • 2013 Σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών ξεκινούν τη λειτουργία τους δύο πλήρως εξοπλισμένες αποθήκες στην Θεσσαλονίκη και τη Καβάλα, επεκτείνοντας την εμβέλεια της εταιρείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr