ΟΑΕΔ Επαγγελματική κατάρτιση: Αξιολόγηση για τους παρόχους

0
18

ΟΑΕΔ Επαγγελματική κατάρτιση: Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Βουλή, ορίζεται η διαδικασία βαθμολόγησης για τους παρόχους, με αριθμητική κλίμακα από το 1 (κακή) ως το 5 (άριστη).

Αλλεπάλληλα πεδία αξιολόγησης, θα πρέπει να υπερβούν οι πάροχοι, ώστε να καταφέρουν να καρπωθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή τους, στα μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Βουλή, ορίζεται η διαδικασία βαθμολόγησης για τους παρόχους, με αριθμητική κλίμακα από το 1 (κακή) ως το 5 (άριστη).

Επίσης, ο πάροχος δεν μπορεί να βαθμολογηθεί θετικά (3 και άνω) εάν δεν πληροί τουλάχιστον 3 από τα 5 ακόλουθα κριτήρια:

 • Τουλάχιστον το 50% των άνεργων καταρτισθέντων να βρήκε εργασία εντός 12 μηνών.
 • Τουλάχιστον το 90% των εργαζόμενων καταρτισθέντων να διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου για διάστημα 12 μηνών.
 • Να έχει αξιολογηθεί θετικά το πρόγραμμα από τουλάχιστον το 75% των καταρτισθέντων.
 • Να έχει αξιολογηθεί θετικά το πρόγραμμα από τουλάχιστον το 75% των εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων.
 • Να έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το 80% των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι:

 1. Δεν επιτρέπεται η καταβολή προς τον πάροχο άνω του 40 % της αμοιβής ανά ωφελούμενο αν ο ωφελούμενος δεν έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράμματος, και άνω του 70%, αν ο ωφελούμενος δεν έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προγράμματος.
 2. Ιδρύεται Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες στον ιστότοπο skills.gov.gr, ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού πολίτες και φορείς να ενημερώνονται για θέματα δεξιοτήτων και κατάρτισης.
 3. Αναβαθμίζεται ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.
 4. Θεσπίζεται ο «Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων», ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του πολίτη, όπου θα καταγράφονται οι δεξιότητες, οι καταρτίσεις και οι πιστοποιήσεις που λαμβάνει ή δικαιούται ο καταρτιζόμενος.

Στο πεδίο της στεγαστικής πολιτικής, προωθούνται αλλαγές που στοχεύουν αφενός στην επανεκκίνηση της διαδικασίας, αφετέρου στην καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. Έτσι θα ισχύουν τα εξής:

 • Εισάγονται ρυθμίσεις ώστε να επιτρέπεται στη ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών, που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Προβλέπεται επίσης ότι η Υπηρεσία μπορεί να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων.
 • Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργαζόμενων, εισάγονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων της. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η σύναψη μακροχρονίων μισθώσεων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων, ο εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχουν για να συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr