ΟΑΕΔ: Τα οχτώ επιδόματα που μπορεί να δικαιούστε

0
18

ΟΑΕΔ: Όχι ένα αλλά συνολικά οχτώ είναι τα επιδόματα που μπορεί να δικαιούστε και δεν είναι τόσο γνωστά στο ευρύ κοινό.

Όχι ένα αλλά συνολικά οχτώ είναι τα επιδόματα που μπορεί να δικαιούστε από τον ΟΑΕΔ και δεν είναι τόσο γνωστά στο ευρύ κοινό.

Ποια είναι τα οχτώ επιδόματα

  • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας
  • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων
  • Επίδομα επίσχεσης
  • Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισθέντες)
  • Ειδικό εποχικό βοήθημα
  • Βοήθημα μακροχρονίως ανέργων
  • Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη
  • Επίδομα διαθεσιμότητας

Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων επί τρεις (3) μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.).

Επίδομα επίσχεσης

Όσοι/-ες έχουν ασκήσει  το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας του άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, δηλαδή είτε ως κοινοί άνεργοι είτε ως εποχικοί. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με της τακτικής επιδότησης με τις εξής διαφορές:

  • δεν εκδίδεται δελτίο ανεργίας, γιατί η εργασιακή σχέση των ασφαλισμένων δεν έχει πάψει να υφίσταται, αλλά έχει ανασταλεί
  • απαιτείται η προσκόμιση της εξώδικης δήλωσης άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης, η οποία πρέπει να έχει επιδοθεί στον εργοδότη (αντικαθιστά την έντυπη καταγγελία σύμβασης)

Επίδομα διαθεσιμότητας

Όταν ο εργοδότης θέτει τους/τις εργαζόμενους/-ες σε διαθεσιμότητα, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει σε εκείνους/-ες που παραμένουν άνεργοι/-ες κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο (2) τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3)  μήνες κάθε έτος.

Το δικαίωμα του/της εργαζομένου/ης να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας μπορεί να ασκηθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr