ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται έκτακτο επίδομα 375€

0
61

Στα ATM αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες δικαιούχοι, για το επίδομα που αναμένεται να καταβληθεί και αναμένεται να φτάσει τα 375 ευρώ

Στα ATM αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες δικαιούχοι, για το επίδομα που αναμένεται να καταβληθεί και αναμένεται να φτάσει τα 375 ευρώ. Το συγκεκριμένο επίδομα παρέχεται από τον ΟΠΕΚΑ καθώς είναι προνοιακό και αφορά τις οικογένειες που επέλεξαν να γίνουν ανάδοχοι γονείς.

Το επίδομα αναδοχής, χορηγείται για κάθε παιδί που τοποθετείται σε ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσής του.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ανάδοχοι γονείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4538/2018 ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018,
  • Η αναδοχή που έχουν συνάψει, είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και
  • Έχουν υποβάλει Αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» (www.anynet.gr)

Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου ατόμου, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

  • Στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, οι ανάδοχοι γονείς
  • Στην αναδοχή ατόμου, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωση του
  • Στην αναδοχή ατόμου, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωσή του.

Πηγή: Pagenews.gr